Υποψήφιοι Διδάκτορες στο Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2017)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/10/2017
  • Εμφανίσεις 145
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ζητούνται υποψήφιοι διδάκτορες για έρευνα σε ανάλυση ψηφιακής εικόνας & βίντεο, δεδομένων RGB-D, νεφών 3D σημείων, χαρτών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV, drones) / τεχνητή όραση / μηχανική μάθηση / ευφυή κινηματογραφία / cooperative and autonomous robotics.

Αφορά αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφών και ισοτίμων σχολών.

Εμπειρία σε επεξεργασία εικόνας/βίντεο, μηχανική μάθηση/νευρωνικά δίκτυα, τεχνητή όραση, προγραμματισμό σε MATLAB, C/C++ είναι επιθυμητή.

Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης.

Βιογραφικά/πληροφορίες: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, pitas@aiia.csd.auth.gr

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα