Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2017)

  • Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
  • Εμφανίσεις 171
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. προκηρύσσει 1 θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στην παρακάτω περιοχή:

  • Μηχανική Μάθηση και Ανακάλυψη Γνώσης

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος 2310 – 998930, 998410

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο: didaktoriko2_140617.pdf

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.
Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία