Φαρμακοποιός στο Δήμο Θήρας

  • Θήρα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 99
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Θήρας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Φαρμακοποιών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θήρας.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Υγείας, Υγείας

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής (ΠΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Νησιά Αιγαίου