Φοιτητής Πληροφορικής στην Honest Partners

 • Σεβαστουπόλεως 80, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 09/01/2017
 • Εμφανίσεις 341
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Honest Partners ζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης που θα συνεισφέρει στην υποστήριξη των έργων πληροφορικής.

Το προφίλ του/της υποψηφίου/ιας είναι προπτυχιακός φοιτητής πανεπιστημίου πληροφορικής.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 

 • Διασφάλιση ποιότητας των έργων
 • Υποστήριξη πελατών.
 • Εισαγωγή και επεξεργασία περιεχομένου σε διάφορα CMS (magento, drupal, wordpress)
 • Υποστήριξη digital marketing έργων (newsletters, etc)
Υπάρχει δυνατότητα μόνιμης πρόσληψης μετά το πέρας της πρακτικής.

Ελάχιστες απαιτήσεις:

 • Σπουδές στην πληροφορική,
 • Χρήση εφαρμογών γραφείου (excel/word),
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.

Μία οι περισσότερες από τις παρακάτω επιθυμητές γνώσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν:

 • Γνώση λειτουργίας βάσης δεδομένων MySQL,
 • Γνώση κατασκευής CMS
 • Χρήση Linux λειτουργικών συστημάτων,
 • Εμπειρία σε έλεγχο εφαρμογών,
 • Εμπειρία σε issue management εργαλεία,
 • Εμπειρία σε Photoshop
 • Εμπειρία επεξεργασία αρχείων video.

Δεξιότητες και απαραίτητα προσωπικά στοιχεία:

 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεννόησης με πελάτες,
 • Ικανότητα να εργάζεται σε ομάδα,
 • Διάθεση για μάθηση,
 • Ευγενικός,
 • Επικοινωνιακός

Στείλε εδώ το βιογραφικό σου.

Επιστήμες:

Επιστήμη Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική