Φοροτεχνικός Ελεγκτής – Λογιστής στην ΜΗΦΟ

 • Οδυσσέα Ανδρούτσου, Γέρακας, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 13/04/2018
 • Εμφανίσεις 261
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η ΜΗΦΟ ΑΕ δραστηριοποιείται δυναμικά στο χώρο της Φοροτεχνικής Έρευνας και Υποστήριξης των επιχειρήσεων πάνω από 35 χρόνια. Επίσης, αναλαμβάνει την οργάνωση και τον έλεγχο διαφόρων τμημάτων μίας οικονομικής διεύθυνσης καθώς επίσης την καθοδήγηση και την επίβλεψη αυτών σε χρηματοοικονομικά και φορολογικά θέματα.

Τέλος, έχει υψηλή εξειδίκευση σε νομικοφοροτεχνικά έργα όπως π.χ. Ιδρύσεις, Μετατροπές,  Συγχωνεύσεις, Λύσεις, νομική και φορολογική διαχείριση ακινήτων και άλλες παρεμφερείς εργασίες.

Με σκοπό την ενδυνάμωση του τμήματος “Φοροτεχνικής Υποστήριξης» ζητά να προσλάβει:

 

Περιγραφή Θέσης Εργασίας – Κύριες Αρμοδιότητες

Πρόκειται για μία θέση εργασίας με κύρια καθήκοντα την φοροτεχνική επίβλεψη και καθοδήγηση οργανωμένων ή μερικώς οργανωμένων λογιστηρίων πελατών της εταιρείας.  Ενδεικτικά οι τομείς απασχόλησης είναι:

 • Έλεγχος χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και στοιχείων της εταιρείας,  φορολογικών υποχρεώσεων καθώς και όλων των λογιστικών ενεργειών που εκτελούνται από το λογιστήριο.
 • Επίβλεψη εκτελεσθέντων φορολογικών και λογιστικών εργασιών. Ενδεικτικά, σε θέματα Ε.Λ.Π., φορολογίας έμμεσων και άμεσων φόρων, κοστολόγησης, σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και άλλων συναφών εργασιών.
 • Δημιουργία οικονομικών καταστάσεων, αναλύσεων, συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικά με την οικονομική πορεία των επιχειρήσεων.
 • Καθοδήγηση συνεργατών που εργάζονται είτε μόνιμα στα λογιστήρια είτε απασχολούνται υποστηρικτικά ως εξωτερικοί συνεργάτες π.χ. ως σύμβουλοι, μηχανογράφοι κ.α.
 • Δημιουργία εγχειριδίων σχετικά με οδηγίες λειτουργίας τμημάτων των οικονομικών διευθύνσεων.

 

Απαιτήσεις

Προσόντα 

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ σε Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά / Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MBA, Finance, Accounting ή παραπλήσιο)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών κατ’ ελάχιστο σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση φορολογίας και εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Γνώσεις λειτουργίας και χειρισμού ERP (κατά προτίμηση SoftOne)
 • Άριστη γνώση Windows, MS-Office (επιθυμητή πιστοποίηση)
 • Επιθυμητή γνώση εργαλείων Reporting & BI
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ή δικύκλου

Δεξιότητες 

 • Επαγγελματισμός, αξιοπιστία υπευθυνότητα.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Αναλυτική και σύνθεση σκέψη
 • Οργανωτική ικανότητα εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Προσαρμοστικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία

Παροχές

 • Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα ευχάριστο περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση  και υποστήριξη
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σταθερή και μόνιμη απασχόληση
Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική