Φύλακας στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

  • Ροδόπη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/02/2018
  • Εμφανίσεις 183
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) μηνών, για τον Αρχαιολογικό Χώρο Μαρώνειας.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη