Χειριστής Μηχανημάτων Έργου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης

  • Ανατολική Μάνη, Λακωνία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 162
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε. Εκσκαφέα-Φορτωτή) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2018.

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος