Χειριστής Μηχανημάτων Έργου στο Δήμο Άργους Ορεστικού

  • Άργος Ορεστικό, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 82
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Χειιριστή Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Δυτική Μακεδονία