Χειριστής Μηχανημάτων Έργου στο Δήμο Κόνιτσας

  • Κόνιτσα, Ιωάννινα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 05/12/2017
  • Εμφανίσεις 155
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Κόνιτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ήπειρος