Χειριστής Μηχανημάτων Έργων στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Θέρμης

  • Θέρμη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 72
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία