Χειριστής Μηχανημάτων Έργων στο Δήμο Τεμπών

  • Τέμπη, Kato Olimpos, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/06/2018
  • Εμφανίσεις 58
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία