Χημικός ή Χημικός Ανάπτυξης Καλλυντικών στη L.MEDICAL EQUIPMENT

 • Θεσσαλονίκη, Greece
 • Ημερομηνία ανάρτησης 16/07/2018
 • Εμφανίσεις 159
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η εταιρεία μας που δραστηριοποιείται 20 χρόνια στον ιατρικό χώρο με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσεται τώρα και στον κλάδο των καλλυντικών και αναζητά χημικό με πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επιθυμητή προϋπηρεσία για να αναλάβει την ανάπτυξη και παραγωγή καλλυντικών.

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Καλή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας για την παραγωγή καλλυντικών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Υψηλή ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού, συνέπεια, ομαδικό πνεύμα στην εργασία, ικανότητα λήψης αποφάσεων και εργασίας υπό πίεση
 • Επιθυμητή η δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησης στον χώρο εργασίας (δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου, επιθυμητή η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου)
 • Επαγγελματισμός και εργατικότητα

Προσφέρονται:

 • Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης
Επιστήμες:

Θετικές, Θετικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία