Χημικός Μηχανικός σε εταιρεία επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς | Θεσσαλονίκη

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 15/06/2018
  • Εμφανίσεις 117
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Εταιρεία επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς στη Θεσσαλονίκη, θέλει να προσλάβει μόνιμα Προϊστάμενο παραγωγής κατά προτίμηση Χημικό Μηχανικό.

Προσόντα:

  • 3ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
  • άριστα Αγγλικά

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@hrstrategy.gr (www.hrstrategy.gr)

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία