Χορήγηση Yποτροφιών Grivalia Properties | ΕΜΠ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2018
  • Εμφανίσεις 367
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι, χορηγούνται τρεις ετήσιες υποτροφίες, ύψους 1.000 € έκαστη, για το ακαδ. έτος 2017-2018 στον/στη φοιτητή/τρια των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αντίστοιχα.

Επιπλέον ανακοινώνει ότι δικαιούχος της υποτροφίας Grivalia Properties για μεταπτυχιακές σπουδές ακαδ. έτους 2017-2018 ο/η φοιτητής/τρια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» του ΕΜΠ, που πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 27  Σεπτεμβρίου 2018.

Επιστήμες:

Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα