Ψυκτικοί στη FREDDO

  • Άγιος Στέφανος, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/03/2018
  • Εμφανίσεις 914
Επισκόπηση θέσης εργασίας

H εταιρεία FREDDO A.E. στον Άγιο Στέφανο Αττικής, ζητεί:

Απαραίτητα προσόντα:

  • Με κατοχή άδειας Τεχνίτη Ψυκτικού Π.Δ.1/2013 ή κατοχή αναγνωρισμένου πτυχίου στο αντικείμενο από τον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Η κατοχή άδειας Εργοδηγού Ψυκτικού ή Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού Π.Δ.1/2013 θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση του υποψηφίου.
  • Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Με δίπλωμα οδήγησης
  • Γνώση αγγλικών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0030-210 5913003

Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική