Ψυχολόγος στο Δήμο Αθηναίων

  • Αθήνα, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/04/2018
  • Εμφανίσεις 464
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Δήμος Αθηναίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας (ESTI@)» ανακοινώνει την τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 Ψυχολόγο.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 27 Απριλίου 2018.

Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική