1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη & Κοινωνία»

  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/05/2018
  • Εμφανίσεις 138
Επισκόπηση θέσης εργασίας

To Eλληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) καλεί ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ, το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι), καθώς και φυσικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι η πρότασή τους θα έχει γίνει αποδεκτή από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή Ινστιτούτο ΕΚ, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης «200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

Αναλυτικότερα: 1η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη & Κοινωνία»

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει σε δύο φάσεις.

Η υποβολή των προτάσεων για την Α΄ φάση θα είναι δυνατή από τη 15η Ιουνίου 2018 έως και τη 10η Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.