1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ίδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/01/2017
  • Εμφανίσεις 456
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταδιδακτορικούς ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Ελληνικού Ίδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

 

Αναλυτικότερα: 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ίδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

Η περίοδος για την υποβολή των αιτήσεων είναι από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017.
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Τέχνες

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα