1 Διδακτορική & 2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Πανεπιστήμιο Πατρών (2017)

  • Πάτρα, Αχαΐα, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 14/11/2017
  • Εμφανίσεις 205
Επισκόπηση θέσης εργασίας

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Ζωής, Θετικές, Θετικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος