1 Θέση Υποψηφίου Διδάκτορα στο πεδίο: Χαρακτηρισμός μοριακών βιοδεικτών (Καρκινογένεση Τραχήλου Μήτρας) | ΑΠΘ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/05/2018
  • Εμφανίσεις 202
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Προκηρύσσεται μια (1) θέση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με επιβλέπουσα την επίκουρη καθηγήτρια κ. Ευδοξία Χατζηβασιλείου στο πεδίο «Χαρακτηρισμός μοριακών βιοδεικτών για την κατανόηση των μηχανισμών καρκινογένεσης στον τράχηλο της μήτρας».

Απαιτούμενα προσόντα

  1. Πτυχιούχος Ιατρικής ή συναφούς Τμήματος
  2. Τουλάχιστον 2 πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά (υποχρεωτικά για μη Ιατρούς εκτός αν έχουν Master of Science (MSc) από το μεταπτυχιακό τμήματος Ιατρικής «Μέθοδοι Βασικών Επιστημών στην Ιατρική Έρευνα» και Ιατρούς που δεν έχουν μεταπτυχιακό)
  3. Master of Science (MSc) (προαιρετικά για Ιατρούς, υποχρεωτικά για μη Ιατρούς)
  4. Πιστοποιητικά που να αντιστοιχούν στα παραπάνω
  5. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  6. Σύντομο βιογραφικό 2 σελίδων (πίνακας δημοσιεύσεων με H-Factor και citations)
  7. Συστατικές επιστολές θα ζητηθούν μόνο σε περίπτωση διαγωνιστικής συνέντευξης

Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή των δικαιολογητικών μέχρι την 30/7/2018 στη γραμματεία του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310999118 κατά προτίμηση επικοινωνία με email: eudoxiah@auth.gr

Πληροφορίες: http://www.med.auth.gr
Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα