1 Θέση Υποψηφίου Διδάκτορα στο πεδίο: HIV λοίμωξη | ΑΠΘ

  • Θεσσαλονίκη, Greece
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/05/2018
  • Εμφανίσεις 152
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Προκηρύσσεται μια θέση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο A Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ με επιβλέποντα τον επίκουρο καθηγητή Δημήτρη Χατζηδημητρίου στο πεδίο της HIV λοίμωξης.

Απαιτούμενα προσόντα
1.      Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής
2.     Κάτοχος τίτλου ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας
3.     Τουλάχιστον 2 πλήρεις δημοσιεύσεις σε περιοδικά
4.     Πιστοποιητικά που να αντιστοιχούν στα παραπάνω
5.     Σύντομο βιογραφικό 1 σελίδας
6.     Συστατικές επιστολές θα ζητηθούν μόνο σε περίπτωση διαγωνιστικής συνέντευξης

Για πληροφορίες dihi@auth.gr τηλ 2310999155

Πληροφορίες: http://www.med.auth.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία