15 θέσεις ασκούμενοι σπουδαστές ΤΕΙ στο ΤΕΙ Πελοποννήσου

  • Σπάρτη, Λακωνία, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 09/02/2018
  • Εμφανίσεις 158
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Kαθορίζονται δεκαπέντε θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ ανά εξάμηνο αρχίζοντας από 15-12- 2017 και για μια πενταετία.

Αναλυτικά, οι ειδικότητες οι οποίες ζητούνται από τον φορέα μας απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

Ειδικότητα Σχολή Αριθμός Φοιτητών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Διοίκησης και Οικονομίας 3 άτομα
Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικών Εφαρμογών 4 άτομα
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικών Εφαρμογών 4 άτομα
Διοικητικού Λογιστικού Διοίκησης και Οικονομίας 1 άτομο
Μηχανικοί Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικών Εφαρμογών 2 άτομα
Εμπορίας και Διαφήμισης Διοίκησης και Οικονομίας 1 άτομο

 

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι η επιλογή των πρακτικά ασκούμενων σπουδαστών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθησών αιτήσεων.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2018.

Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Πελοπόννησος