15 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 08/01/2018
  • Εμφανίσεις 222
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 15 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό:

 

Επιστήμες Μηχανικών (4 θέσεις)
1 >INGÉNIEUR DE PRODUCTION H/F
>MONTUPET SA Bulgaria
2 >INSIDE SALES ENGINEER – FLOW CONTROL / MECHANICAL ENGINEER
>EMERSON PROCESS MANAGEMENT SAS Hungary
3 >SUPPLY CHAIN ANALYST + PROJECT MANAGER HF
>REXEL DEVELOPPEMENT SAS Sweden
4 >SUPPLY CHAIN ANALYST H/F
>SANOFI-AVENTIS GROUPE United Kingdom
Επιστήμη Πληροφορικής (1 θέση)
1 JUNIOR WEB DEVELOPER
ALTEN Belgium
Οικονομικές Επιστήμες (8 θέσεις)
1 Policy Trainee
Milieu Ltd Belgium
2 >EUROPE TALENT ACQUISITION PROJECT LEAD HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Belgium
3 >BUSINESS DEVELOPPEUR ESN MILAN (H/F)
>ALGOFI Italy
4 >ATTACHÉ TO COUNTRY MANAGER ROMANIA HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Romania
5 >PRODUCT MANAGER ASSISTANT (H/F)
>LACROIX TRAFFIC Spain
6 >SUPPLY CHAIN ANALYST + PROJECT MANAGER HF
>REXEL DEVELOPPEMENT SAS Sweden
7 >BACK OFFICE FINANCE CONTROLLER HF
>CLS REMY COINTREAU Switzerland
8 >VIE – COMMODITY PROJECT LEADER HF
>AIRBUS SAS United Kingdom
Νομική Επιστήμη (1 θέση)
1 Legal Trainee
Milieu Ltd Belgium
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
1 >ATTACHÉ TO COUNTRY MANAGER ROMANIA HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Romania
Θετικές Επιστήμες (1 θέση)
1 >INGENIEUR PROCEDES HF
>TOTAL RAFFINAGE CHIMIE United Kingdom
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (1 θέση)
1 >EUROPE TALENT ACQUISITION PROJECT LEAD HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Belgium
Επιστήμες Διοίκησης (8 θέσεις)
1 Policy Trainee
Milieu Ltd Belgium
2 >EUROPE TALENT ACQUISITION PROJECT LEAD HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Belgium
3 >BUSINESS DEVELOPPEUR ESN MILAN (H/F)
>ALGOFI Italy
4 >ATTACHÉ TO COUNTRY MANAGER ROMANIA HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Romania
5 >PRODUCT MANAGER ASSISTANT (H/F)
>LACROIX TRAFFIC Spain
6 >SUPPLY CHAIN ANALYST + PROJECT MANAGER HF
>REXEL DEVELOPPEMENT SAS Sweden
7 >BACK OFFICE FINANCE CONTROLLER HF
>CLS REMY COINTREAU Switzerland
8 >VIE – COMMODITY PROJECT LEADER HF
>AIRBUS SAS United Kingdom
Ευρωπαικές Επιστήμες (1 θέση)
1 Intern – European Public Policy Team
ISDA – International Swaps and Derivatives Association Belgium
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Ευρωπαϊκές, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Μηχανικών, Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής, Υγείας

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό