15 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Λουξεμβούργο από το ‘Ιδρυμα Μποδοσάκη

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/10/2017
  • Εμφανίσεις 551
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λουξεμβούργου, προκηρύσσει την επιχορήγηση δεκαπέντε (15) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες και σε οργανισμούς στο Λουξεμβούργο.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2018. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2017 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:

Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Αναλυτικότερα: 15 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο Λουξεμβούργο

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2017.
Επιστήμες:

Διοίκησης, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Μηχανικών, Οικονομικές, Οικονομικές Επιστήμες, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό