19 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/06/2017
  • Εμφανίσεις 193
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 19 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό:

 

Πτυχίο Πανεπιστημίου (3 θέσεις)
1 Intern
Alliance2015 Belgium
2 Stagiare en appui vente en ligne
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
3 >ACTUAIRE CONSULTANT (H/F)
>ACTUARIS INTERNATIONAL Switzerland
Πτυχίο ΤΕΙ (3 θέσεις)
1 Intern
Alliance2015 Belgium
2 Stagiare en appui vente en ligne
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
3 >ACTUAIRE CONSULTANT (H/F)
>ACTUARIS INTERNATIONAL Switzerland
Δίπλωμα ΙΕΚ (2 θέσεις)
1 Intern
Alliance2015 Belgium
2 Stagiare en appui vente en ligne
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
Απόφοιτος Λυκείου (2 θέσεις)
1 Intern
Alliance2015 Belgium
2 Stagiare en appui vente en ligne
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
Επιστήμες Μηχανικών (5 θέσεις)
1 >INGÉNIEUR QUALITÉ H/F
>INNOVATEAM Belgium
2 Project Executive – Internship
DS – DEVELOPMENT Solutions Belgium
3 >INGENIEUR LOGISTIQUE / AMELIORATION CONTINUE H/F
>TMC FRANCE PARIS Germany
4 >CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F)
>LACTALIS GPO Italy
5 >WIND TURBINE TECHNICIAN H/F
>VERGNET SA United Kingdom
Επιστήμη Πληροφορικής (2 θέσεις)
1 > DÉVELOPPEUR WEB H/F
>PROBANCE Spain
2 >CHEF DE PROJET SI APPLICATIF (H/F)
>FRANDEX United Kingdom
Οικονομικές Επιστήμες (10 θέσεις)
1 >BUSINESS DEVELOPER H/F
>FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE Austria
2 Project Executive – Internship
DS – DEVELOPMENT Solutions Belgium
3 >BUSINESS DEVELOPER H/F
>FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE Germany
4 >CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
>CMT+ Germany
5 >INGENIEUR LOGISTIQUE / AMELIORATION CONTINUE H/F
>TMC FRANCE PARIS Germany
6 >BUSINESS DEVELOPER H/F
>FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE Germany
7 >BUSINESS DEVELOPER H/F
>CAT-AMANIA Luxembourg
8 >FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS SPECIALIST H/F
>SAS KONI France Poland
9 >CONTRÔLEUR FINANCIER H/F
>U-Shin France Spain
10 >COMMERCIAL TERRAIN B TO B H/F
>TEXDECOR United Kingdom
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
1 >REGULATORY AFFAIRS – TECHNICAL WRITER H/F
>KEYRUS Belgium
Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
1 >CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F)
>LACTALIS GPO Italy
Επιστήμες Διοίκησης (10 θέσεις)
1 >BUSINESS DEVELOPER H/F
>FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE Austria
2 Project Executive – Internship
DS – DEVELOPMENT Solutions Belgium
3 >BUSINESS DEVELOPER H/F
>FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE Germany
4 >CONTRÔLEUR DE GESTION H/F
>CMT+ Germany
5 >INGENIEUR LOGISTIQUE / AMELIORATION CONTINUE H/F
>TMC FRANCE PARIS Germany
6 >BUSINESS DEVELOPER H/F
>FIRST FAST FOOD COLLECTIVITE Germany
7 >BUSINESS DEVELOPER H/F
>CAT-AMANIA Luxembourg
8 >FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS SPECIALIST H/F
>SAS KONI France Poland
9 >CONTRÔLEUR FINANCIER H/F
>U-Shin France Spain
10 >COMMERCIAL TERRAIN B TO B H/F
>TEXDECOR United Kingdom
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Γεωπονικές Επιστήμες, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Οικονομικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό