20 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2017)

 • Γιαννιτσών, Βόλος, Ελλάδα
 • Ημερομηνία ανάρτησης 05/01/2017
 • Εμφανίσεις 901
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει πρόγραμμα μεταδιδακτορικών υποτροφιών συνολικά είκοσι (20) θέσεων νέων ερευνητών, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη πολυεπίπεδων ερευνητικών δραστηριοτήτων που προωθούν την αριστεία, την καινοτομία και την ανάπτυξη ενός φάσματος συναφών και παράπλευρων ερευνητικών εφαρμογών. Οι υποτροφίες αποτελούν χορηγία του «Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» και οι νέοι ερευνητές που θα επωφεληθούν από αυτές θα δραστηριοποιηθούν δυνητικά στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές:

 • Αγρο-διατροφή
 • Βιο-ιατρική
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Χωρική ανάπτυξη
 • Διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
 • Σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες
 • Κοινωνικές, οικονομικές & πολιτικές επιστήμες
 • Ανθρωπιστικές επιστήμες & πολιτιστική κληρονομιά

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γιαννιτσών & Λαχανά, 38334, Παλαιά Βόλου) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες στα τηλέφωνα του 242100 6429, καθώς και στo e-mail: ee@uth.gr.

Σχετικός σύνδεσμος: http://ee.uth.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2017.
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Θεσσαλία