23 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού

  • Ημερομηνία ανάρτησης 19/06/2017
  • Εμφανίσεις 159
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 23 θέσεις εργασίας σε Φορείς του εξωτερικού:

 

Πτυχίο Πανεπιστημίου (3 θέσεις)
1 Coordinator
EUROGAS Belgium
DeadLine : 15 Jul 2017
2 Consultance Design Ergonomie de plateforme H/F
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
3 Head of Innovation
International Committee of the Red Cross Switzerland
DeadLine : 23/6/2017
Πτυχίο ΤΕΙ (3 θέσεις)
1 Coordinator
EUROGAS Belgium
DeadLine : 15 Jul 2017
2 Consultance Design Ergonomie de plateforme H/F
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
3 Head of Innovation
International Committee of the Red Cross Switzerland
DeadLine : 23/6/2017
Δίπλωμα ΙΕΚ (2 θέσεις)
1 Consultance Design Ergonomie de plateforme H/F
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
2 Head of Innovation
International Committee of the Red Cross Switzerland
DeadLine : 23/6/2017
Απόφοιτος Λυκείου (2 θέσεις)
1 Consultance Design Ergonomie de plateforme H/F
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
2 Head of Innovation
International Committee of the Red Cross Switzerland
DeadLine : 23/6/2017
Επιστήμες Μηχανικών (1 θέση)
1 WASH Advisor – Humanitarian Surge Team
Save the Children UK United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 30/6/2017
Οικονομικές Επιστήμες (12 θέσεις)
1 Coordinator
EUROGAS Belgium
2 Personal Assistant to Strategy Director
ASD – AeroSpace and Defence Industries Association of Europe Belgium
DeadLine : 06/07/2017
3 Business Development Manager
Human Dynamics Belgium
4 Senior Policy Adviser – EU Public Affairs
CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies Belgium
DeadLine : 28/06/2017
5 Fisheries Project Lead, Biodiversity Programme
ClientEarth Brussels
DeadLine : 04 Jul 2017
6 Fisheries Project Lead – Biodiversity Programme
ClientEarth Brussels or London
DeadLine : 04/07/2017
7 Chargé admin/fin/log – H/F
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
8 Chargé de projets Ideas Box
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
9 GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES TERRAIN
Médecins Sans Frontières France
DeadLine : 6/7/2017
10 Program Coordinator Italy M/F
Bibliothèques Sans Frontières Italy
DeadLine : 30/6/2017
11 Business Development Officer
Spark Serbia
DeadLine : 30/6/2017
12 Officer, Insurance Unit
International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies Switzerland
DeadLine : 28/6/2017
Νομική Επιστήμη (3 θέσεις)
1 Legal Officer
Shift2Rail Joint Undertaking Brussels
DeadLine : 03 Jul 2017
2 Fisheries Project Lead, Biodiversity Programme
ClientEarth Brussels
DeadLine : 04 Jul 2017
3 Fisheries Project Lead – Biodiversity Programme
ClientEarth Brussels or London
DeadLine : 04/07/2017
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
1 Health care Officer
Qatar Red Crescent Society Turkey
DeadLine : 30/6/2017
Επιστήμες Ζωής (1 θέση)
1 Tip Top Social Scientist, Jr
Barcelona Institute for Global Health Spain
DeadLine : 17/7/2017
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Fisheries Project Lead, Biodiversity Programme
ClientEarth Brussels
DeadLine : 04 Jul 2017
2 Fisheries Project Lead – Biodiversity Programme
ClientEarth Brussels or London
DeadLine : 04/07/2017
3 WASH Advisor – Humanitarian Surge Team
Save the Children UK United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 30/6/2017
Κοινωνικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 Sexual and Reproductive Health and Rights
Save the Children Netherlands
DeadLine : 27/6/2017
2 Tip Top Social Scientist, Jr
Barcelona Institute for Global Health Spain
DeadLine : 17/7/2017
Πολιτικές Επιστήμες (6 θέσεις)
1 Personal Assistant to Strategy Director
ASD – AeroSpace and Defence Industries Association of Europe Belgium
DeadLine : 06/07/2017
2 Senior Policy Adviser – EU Public Affairs
CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies Belgium
DeadLine : 28/06/2017
3 Investigator Officer Paris
ACTED France
DeadLine : 22/7/2017
4 Program Coordinator Italy M/F
Bibliothèques Sans Frontières Italy
DeadLine : 30/6/2017
5 Sexual and Reproductive Health and Rights
Save the Children Netherlands
DeadLine : 27/6/2017
6 Junior Moderator
Friends of Europe Online
DeadLine : 14 Jul 2017
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 Tip Top Social Scientist, Jr
Barcelona Institute for Global Health Spain
DeadLine : 17/7/2017
2 Humanitarian Adviser, Lessons
Department for International Development United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
DeadLine : 28/6/2017
Ιατρική Επιστήμη (1 θέση)
1 Health care Officer
Qatar Red Crescent Society Turkey
DeadLine : 30/6/2017
Επιστήμες Διοίκησης (11 θέσεις)
1 Coordinator
EUROGAS Belgium
2 Personal Assistant to Strategy Director
ASD – AeroSpace and Defence Industries Association of Europe Belgium
DeadLine : 06/07/2017
3 Business Development Manager
Human Dynamics Belgium
4 Senior Policy Adviser – EU Public Affairs
CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies Belgium
DeadLine : 28/06/2017
5 Fisheries Project Lead, Biodiversity Programme
ClientEarth Brussels
DeadLine : 04 Jul 2017
6 Fisheries Project Lead – Biodiversity Programme
ClientEarth Brussels or London
DeadLine : 04/07/2017
7 Chargé admin/fin/log – H/F
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
8 Chargé de projets Ideas Box
Bibliothèques Sans Frontières France
DeadLine : 30/6/2017
9 GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES TERRAIN
Médecins Sans Frontières France
DeadLine : 6/7/2017
10 Program Coordinator Italy M/F
Bibliothèques Sans Frontières Italy
DeadLine : 30/6/2017
11 Officer, Insurance Unit
International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies Switzerland
DeadLine : 28/6/2017
Ευρωπαικές Επιστήμες (6 θέσεις)
1 Personal Assistant to Strategy Director
ASD – AeroSpace and Defence Industries Association of Europe Belgium
DeadLine : 06/07/2017
2 Senior Policy Adviser – EU Public Affairs
CER – Community of European Railway and Infrastructure Companies Belgium
DeadLine : 28/06/2017
3 Investigator Officer Paris
ACTED France
DeadLine : 22/7/2017
4 Program Coordinator Italy M/F
Bibliothèques Sans Frontières Italy
DeadLine : 30/6/2017
5 Sexual and Reproductive Health and Rights
Save the Children Netherlands
DeadLine : 27/6/2017
6 Junior Moderator
Friends of Europe Online
DeadLine : 14 Jul 2017
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Απόφοιτος Λυκείου, Δίπλωμα ΙΕΚ, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Ευρωπαϊκές Επιστήμες, Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό