3 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ. (2017)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 20/11/2017
  • Εμφανίσεις 186
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ προκηρύσσει 3 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω περιοχές:

– 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Αλγοριθμηκά Προβλήματα σε Πλέγματα»
– 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Ανάλυση Δικτύων»
– 1 θέση στην επιστημονική περιοχή «Δίκτυα Επικοινωνιών»

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310-998930, 998410

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο ακόλουθο συνημμένο: didaktoriko_141117.pdf

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα