3.737 θέσεις Κοινωφελούς Χαρακτήρα από τον ΟΑΕΔ

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/07/2016
  • Εμφανίσεις 6086
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει την προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της Κατάρτισης των συμμετεχόντων, 3.737 θέσεις Πλήρους Απασχόλησης (Α’ Κύκλος).

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι από τις 11/07/2016 έως 21/07/2016.
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Δίπλωμα ΙΕΚ

Επίπεδο Εκπαίδευσης:

Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα