32 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
  • Εμφανίσεις 334
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 32 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό:

 

Πτυχίο Πανεπιστημίου (1 θέση)
1 Administrative Trainee
Fuels Europe Belgium
DeadLine : 10 Dec 2017
Πτυχίο ΤΕΙ (1 θέση)
1 Administrative Trainee
Fuels Europe Belgium
DeadLine : 10 Dec 2017
Επιστήμες Μηχανικών (14 θέσεις)
1 >COMPUTERIZED SYSTEMS VALIDATION ENGINEER HF
>BAXTER SAS Belgium
2 >COMMERCE PARLEMENT EUROPEEN
>BOUYGUES BATIMENT NORD-EST Belgium
3 >CONDUITE TRAVAUX PARLEMENT EUROPEEN HF
>BOUYGUES BATIMENT NORD-EST Belgium
4 >RAILWAY SIGNALLING ENGINEER HF
>AMARIS SERVICES SARL Denmark
5 >INGENIEUR ESSAIS CONTROLE COMMANDE OL3 HF
>AREVA NP Finland
6 >PROCESS ENGINEER M/W
>VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT Germany
7 >INNOVATION ENGINEER HF
>VEOLIA ENVIRONNEMENT Germany
8 >VIE COORDINATEUR LOGISTIQUE TRANSPORT ROUTIER (H/F) – ALLEMAGNE
>TOTAL MARKETING SERVICES Germany
9 >AMOA-BUSINESS ANALYSTY BANCAIRE H/F
>AMARIS SERVICES SARL Luxembourg
10 >SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Spain
11 >RAILWAY SIGNALLING ENGINEER HF
>AMARIS SERVICES SARL Sweden
12 >VIE INGÉNIEUR INTÉGRITÉ (H/F) – ABU DHABI
>TOTAL SA United Arab Emirates – ABU DHABI
13 >CHARGE DE DEVELOPPEMENT- INDUSTRIE ET CLEANTECH
>Business France United Kingdom
14 >PROCESS ENGINEER HF
>CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS United Kingdom
Επιστήμη Πληροφορικής (3 θέσεις)
1 >IT PROJECT COORDINATOR HF
>BAXTER SAS Belgium
2 >INGENIEUR SOFTWARE TEST AUTOMOBILE – ALLEMAND – INGOLSTADT (H/F)
>AKKA INGENIERIE PRODUIT Germany
3 >SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Spain
Οικονομικές Επιστήμες (20 θέσεις)
1 >CONTRÔLEUR DE GESTION FINANCIER H/F
>ALTEN Belgium
2 >COMMERCE PARLEMENT EUROPEEN
>BOUYGUES BATIMENT NORD-EST Belgium
3 >ADJOINT AU PILOTAGE ÉCONOMIQUE HF
>PSA AUTOMOBILES SA Belgium
4 >CONTINUOUS IMPROVEMENT OFFICER HF
>SNCF VOYAGES DEVELOPPEMENT Belgium
5 >CHARGE(E) DE COMMUNICATION (SECTEUR POLYMERS) HF
>TOTAL RAFFINAGE CHIMIE Belgium
6 Business Development – Hector Kitchen
Holidog France
7 >INNOVATION ENGINEER HF
>VEOLIA ENVIRONNEMENT Germany
8 >VIE COORDINATEUR LOGISTIQUE TRANSPORT ROUTIER (H/F) – ALLEMAGNE
>TOTAL MARKETING SERVICES Germany
9 >CONTRÔLEUR DE GESTION ALLEMAGNE / FINANCIAL ANALYST GERMANY
>HAWKER Germany
10 >INDUSTRIAL CONTROLLER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Germany
11 >CONTRÔLEUR DE GESTION JUNIOR – CHARGÉ(E) DE REPORTING (H/F)
>ARROW ECS Italy
12 >AMOA-BUSINESS ANALYSTY BANCAIRE H/F
>AMARIS SERVICES SARL Luxembourg
13 >AMOA-BUSINESS ANALYSTY H/F
>AMARIS SERVICES SARL Luxembourg
14 >FINANCE AND ACCOUNTING PROCESSES ANALYST HF
>CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS Poland
15 >SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Spain
16 Business Development Intern – Marketing
Voices of Leaders Spain
17 >TAX COMPLIANCE OFFICER HF
>AMARIS SERVICES SARL Spain
18 >TAX OFFICER – VAT – HF
>AMARIS SERVICES SARL Spain
19 >COMMERCIAL EFFECTIVENESS AND PROJECT MANAGER FOR VACCINES
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Switzerland
20 >MARKETING SUPPORT HF
>CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS United Kingdom
Επιστήμες Επικοινωνίας (2 θέσεις)
1 >CHARGE(E) DE COMMUNICATION (SECTEUR POLYMERS) HF
>TOTAL RAFFINAGE CHIMIE Belgium
2 Business Development Intern – Marketing
Voices of Leaders Spain
Νομική Επιστήμη (2 θέσεις)
1 >TAX COMPLIANCE OFFICER HF
>AMARIS SERVICES SARL Spain
2 >TAX OFFICER – VAT – HF
>AMARIS SERVICES SARL Spain
Επιστήμες Διοίκησης (20 θέσεις)
1 >CONTRÔLEUR DE GESTION FINANCIER H/F
>ALTEN Belgium
2 >COMMERCE PARLEMENT EUROPEEN
>BOUYGUES BATIMENT NORD-EST Belgium
3 >ADJOINT AU PILOTAGE ÉCONOMIQUE HF
>PSA AUTOMOBILES SA Belgium
4 >CONTINUOUS IMPROVEMENT OFFICER HF
>SNCF VOYAGES DEVELOPPEMENT Belgium
5 >CHARGE(E) DE COMMUNICATION (SECTEUR POLYMERS) HF
>TOTAL RAFFINAGE CHIMIE Belgium
6 Business Development – Hector Kitchen
Holidog France
7 >INNOVATION ENGINEER HF
>VEOLIA ENVIRONNEMENT Germany
8 >VIE COORDINATEUR LOGISTIQUE TRANSPORT ROUTIER (H/F) – ALLEMAGNE
>TOTAL MARKETING SERVICES Germany
9 >CONTRÔLEUR DE GESTION ALLEMAGNE / FINANCIAL ANALYST GERMANY
>HAWKER Germany
10 >INDUSTRIAL CONTROLLER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Germany
11 >CONTRÔLEUR DE GESTION JUNIOR – CHARGÉ(E) DE REPORTING (H/F)
>ARROW ECS Italy
12 >AMOA-BUSINESS ANALYSTY BANCAIRE H/F
>AMARIS SERVICES SARL Luxembourg
13 >AMOA-BUSINESS ANALYSTY H/F
>AMARIS SERVICES SARL Luxembourg
14 >FINANCE AND ACCOUNTING PROCESSES ANALYST HF
>CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS Poland
15 >SUPPLY CHAIN PROJECT MANAGER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Spain
16 Business Development Intern – Marketing
Voices of Leaders Spain
17 >TAX COMPLIANCE OFFICER HF
>AMARIS SERVICES SARL Spain
18 >TAX OFFICER – VAT – HF
>AMARIS SERVICES SARL Spain
19 >COMMERCIAL EFFECTIVENESS AND PROJECT MANAGER FOR VACCINES
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Switzerland
20 >MARKETING SUPPORT HF
>CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS United Kingdom
Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Διοίκησης, Επικοινωνίας, Μηχανικών, Νομική, Οικονομικές, Πληροφορικής

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό