32 υποτροφίες στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 04/01/2017
  • Εμφανίσεις 459
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό:

 

Επιστήμες Μηχανικών (14 θέσεις)
1 Research Scholar, Sustainable Minerals Institute
University of Queensland Australia
DeadLine : 12/1/2017
2 Doctoral Candidate in the field of Mobile Cloud Computing
Aalto University Finland
DeadLine : 20/1/2017
3 Doctoral Candidate Position in Individual Modelling of Brain Stimulation
Aalto University Finland
DeadLine : 22/1/2017
4 Postdoc (f/m) in Computational Neuroimaging
DZNE – German Center for Neurodegenerative Diseases Germany
DeadLine : 25/1/2017
5 Postdoctoral researcher in 3D Computer Vision
University of Amsterdam Netherlands
DeadLine : 9/1/2017
6 PhD in Quantum Networking
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 1/3/2017
7 Postdoc in QoE centric Mobile Services
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 1/2/2017
8 Researcher in Data Center Networks
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 23/1/2017
9 Research Engineer in Software computer science
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 23/1/2017
10 Researcher in 5 G Transport
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 31/1/2017
11 Research Fellow, QT Hub Optical Clock Developments
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 5/2/2017
12 Research Fellow (Metabolomics Bioinformatician)
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 8/1/2017
13 Research Fellow Bioengineering Group
University of Southampton United Kingdom
DeadLine : 21/1/2017
14 Research Fellow, Engineering and Physical Sciences
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 22/1/2017
Επιστήμη Πληροφορικής (11 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow, School of Chemistry & Molecular Biosciences
University of Queensland Australia
DeadLine : 23/1/2017
2 Doctoral Candidate in the field of Mobile Cloud Computing
Aalto University Finland
DeadLine : 20/1/2017
3 Postdoc (f/m) in Computational Neuroimaging
DZNE – German Center for Neurodegenerative Diseases Germany
DeadLine : 25/1/2017
4 Postdoctoral researcher in 3D Computer Vision
University of Amsterdam Netherlands
DeadLine : 9/1/2017
5 PhD in Quantum Networking
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 1/3/2017
6 Postdoc in QoE centric Mobile Services
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 1/2/2017
7 Researcher in Data Center Networks
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 23/1/2017
8 Research Engineer in Software computer science
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 23/1/2017
9 Researcher in 5 G Transport
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 31/1/2017
10 Research Fellow (Metabolomics Bioinformatician)
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 8/1/2017
11 Postdoc in Single Cell Genomics
Columbia University United States
DeadLine : 1/3/2017
Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
1 Ramsay Fellowship, the Faculty of Sciences
University of Adelaide Australia
DeadLine : 14/2/2017
2 PhD student (m/f); Project: Image of older people
Leyden Academy Netherlands
DeadLine : 30/1/2017
Επιστήμες Ζωής (13 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow, School of Chemistry & Molecular Biosciences
University of Queensland Australia
DeadLine : 23/1/2017
2 Ramsay Fellowship, the Faculty of Sciences
University of Adelaide Australia
DeadLine : 14/2/2017
3 Postdoc Position – Molecular Biology
University of Southern Denmark Denmark
DeadLine : 29/1/2017
4 Industrial Postdoc – Tumor Immunology
University of Turku Finland
5 Post-doctoral position
Center for Research on Cancer France
DeadLine : 1/3/2017
6 Postdoctoral Position – Gene Regulation and Epigenetics
National University of Singapore Singapore
7 Post-doctoral Researcher in Food Microbiology with Focus on Campylobacter
SLU – Swedish University of Agricultural Sciences Sweden
DeadLine : 30/1/2017
8 Postdoc in Evolutionary Ecology
Linnaeus University Sweden
DeadLine : 31/1/2017
9 Research Fellow, Section of Opthalmology & Neuroscience 1
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 19/1/2017
10 Research Fellow in Mass Spectrometry Metabolomics
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 22/1/2017
11 Research Fellow (Metabolomics Bioinformatician)
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 8/1/2017
12 Research Fellow, Section of Opthalmology & Neuroscience 2
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 19/1/2017
13 Postdoc in Single Cell Genomics
Columbia University United States
DeadLine : 1/3/2017
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 Postdoc in Evolutionary Ecology
Linnaeus University Sweden
DeadLine : 31/1/2017
2 Research Fellow in Persistent Organic Pollutants
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 22/1/2017
Κοινωνικές Επιστήμες (1 θέση)
1 PhD student (m/f); Project: Image of older people
Leyden Academy Netherlands
DeadLine : 30/1/2017
Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
1 Ramsay Fellowship, the Faculty of Sciences
University of Adelaide Australia
DeadLine : 14/2/2017
Θετικές Επιστήμες (16 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow, Chemistry
University of Adelaide Australia
DeadLine : 30/1/2017
2 Research Scholar, Sustainable Minerals Institute
University of Queensland Australia
DeadLine : 12/1/2017
3 Postdoctoral Research Fellow, School of Chemistry & Molecular Biosciences
University of Queensland Australia
DeadLine : 23/1/2017
4 Ramsay Fellowship, the Faculty of Sciences
University of Adelaide Australia
DeadLine : 14/2/2017
5 Doctoral Candidate Position in Individual Modelling of Brain Stimulation
Aalto University Finland
DeadLine : 22/1/2017
6 Post-doctoral position
Center for Research on Cancer France
DeadLine : 1/3/2017
7 Postdoc (f/m) in Computational Neuroimaging
DZNE – German Center for Neurodegenerative Diseases Germany
DeadLine : 25/1/2017
8 PhD in Quantum Networking
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 1/3/2017
9 Research Fellow in Persistent Organic Pollutants
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 22/1/2017
10 Research Fellow, QT Hub Optical Clock Developments
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 5/2/2017
11 Research Fellow in Mass Spectrometry Metabolomics
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 22/1/2017
12 Research Fellow (Metabolomics Bioinformatician)
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 8/1/2017
13 Research Fellow, Section of Opthalmology & Neuroscience 2
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 19/1/2017
14 Research Fellow Bioengineering Group
University of Southampton United Kingdom
DeadLine : 21/1/2017
15 Research Fellow, Engineering and Physical Sciences
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 22/1/2017
16 Postdoc in Single Cell Genomics
Columbia University United States
DeadLine : 1/3/2017
Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)
1 Doctoral student in Science Didactics with focus on preschool education
Linnaeus University Sweden
DeadLine : 13/2/2017
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 Postdoctoral position in either Business Administration or Psychology
Karlstad University Sweden
DeadLine : 23/1/2017
2 Research Fellow in Paediatric Neuroscience
University of Southampton United Kingdom
DeadLine : 10/1/2017
Ιατρική Επιστήμη (1 θέση)
1 Postdoc Position – Molecular Biology
University of Southern Denmark Denmark
DeadLine : 29/1/2017
Επιστήμες Διοίκησης (1 θέση)
1 Postdoctoral position in either Business Administration or Psychology
Karlstad University Sweden
DeadLine : 23/1/2017
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό