32 υποτροφίες στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
  • Εμφανίσεις 198
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 32 υποτροφίες στο εξωτερικό:

 

Επιστήμες Μηχανικών (10 θέσεις)
1 PhD fellow in Food Science
University of Copenhagen Denmark
DeadLine : 1/12/2017
2 Postdoctoral Position in Nano- and Microtechnology
Postdoctoral Position in Nano- and Microtechnology Finland
DeadLine : 15/1/2018
3 PhD Student – M4I
Maastricht University (UM) Netherlands
DeadLine : 26/11/2017
4 PhD candidate: Modelling the Holocene development of estuaries (1 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 8/12/2017
5 PhD and Postdoc vacancies for physical chemistry of carbonate-electrolyte-oil interfaces
University of Twente (UT) Netherlands
DeadLine : 3/12/2017
6 PhD studentship: Machine learning / computational medicine
University of Basel Switzerland
DeadLine : 10/12/2017
7 PhD Studentship: Development of combustion chambers for low emission micro gas turbine engines
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 31/12/2017
8 Research Fellow, QT Hub Optical Clock Developments
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 6/12/2017
9 PhD in Biochemical Engineering in »Development of Advanced Micro and Nano Surfaces for Platform Technologies»
University of Birmingham United Kingdom
10 Research Fellow in Flight Simulation Technologies
Cranfield University United Kingdom
DeadLine : 10/12/2017
Επιστήμη Πληροφορικής (4 θέσεις)
1 PhD fellow in Food Science
University of Copenhagen Denmark
DeadLine : 1/12/2017
2 PhD Characterizing cardiovascular patients and treatments using big data methods
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 20/11/2017
3 PhD studentship: Machine learning / computational medicine
University of Basel Switzerland
DeadLine : 10/12/2017
4 Research Fellow in Flight Simulation Technologies
Cranfield University United Kingdom
DeadLine : 10/12/2017
Νομική Επιστήμη (1 θέση)
1 PhD Studentship in Law in Transition (Anschubstipendien Doktoratsprogramm Recht im Wandel)
University of Basel Switzerland
DeadLine : 10/12/2017
Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
1 Post-Doctoral Researcher in International Nutrition
Ghent University Belgium
DeadLine : 20/12/2017
2 Post-Doctoral Researcher in Rumen Metabolism of Dairy Cows
Harper Adams University United Kingdom
DeadLine : 15/12/2017
Επιστήμες Ζωής (15 θέσεις)
1 Post-doctoral Research Fellow
University of Newcastle Australia
2 Postdoc in Peeper Lab – Defining and tackling immunotherapy resistance
Netherlands Cancer Institute Netherlands
DeadLine : 9/1/2018
3 PhD Student – M4I
Maastricht University (UM) Netherlands
DeadLine : 26/11/2017
4 PhD and Postdoc vacancies for physical chemistry of carbonate-electrolyte-oil interfaces
University of Twente (UT) Netherlands
DeadLine : 3/12/2017
5 1-year postdoc position Synaptic physiology (1,0 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 8/12/2017
6 PhD Characterizing cardiovascular patients and treatments using big data methods
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 20/11/2017
7 PhD position Enzyme Engineering (1.0 FTE)
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 1/2/2018
8 PhD – Plant Epigenetics
Norwegian Institute of Bioeconomy Research Norway
DeadLine : 30/11/2017
9 Research Fellow in Primate behavioural ecology
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 10/12/2017
10 Post-Doctoral Researcher in Rumen Metabolism of Dairy Cows
Harper Adams University United Kingdom
DeadLine : 15/12/2017
11 PhD Studentship: Remote Ischaemic Conditioning after Stroke, a project within the NIHR Sheffield Biomedical Research Centre in Translational Neuroscience for Chronic Neurological disorders
University of Sheffield United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
12 PhD Studentship: Using resting state QEEG parameters as early diagnostic indicators of Alzheimer’s Disease and biomarkers of cognitive decline in ageing
University of Sheffield United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
13 PhD Studentship: MNDMove: movement-based biomarkers of Motor Neuron Disease, Translational Neuroscience for Chronic Neurological disorders
University of Sheffield United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
14 PhD Studentship: Botulinum drugs for migraine treatment
University of Sheffield United Kingdom
DeadLine : 1/12/2017
15 PhD in Biochemical Engineering in »Development of Advanced Micro and Nano Surfaces for Platform Technologies»
University of Birmingham United Kingdom
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (5 θέσεις)
1 Postdoctoral Fellow: Rice Field Fisheries
Worldfish Cambodia
DeadLine : 15/11/2017
2 PhD candidate: Modelling the Holocene development of estuaries (1 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 8/12/2017
3 Research Fellow in Primate behavioural ecology
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 10/12/2017
4 Research Fellow in Climate Smart Agriculture (Social/Ecological Science)
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
5 Research Fellow in Climate Smart Agriculture (Policy)
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
Κοινωνικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 Research Fellow in Climate Smart Agriculture (Social/Ecological Science)
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
2 Research Fellow in Climate Smart Agriculture (Policy)
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
Γεωπονικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1 Postdoctoral Fellow: Rice Field Fisheries
Worldfish Cambodia
DeadLine : 15/11/2017
2 PhD fellow in Food Science
University of Copenhagen Denmark
DeadLine : 1/12/2017
3 Post-Doctoral Researcher in Rumen Metabolism of Dairy Cows
Harper Adams University United Kingdom
DeadLine : 15/12/2017
4 Research Fellow in Climate Smart Agriculture (Social/Ecological Science)
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
Θετικές Επιστήμες (18 θέσεις)
1 Postdoctoral Researcher Holographic Optics for AR and MR
Imec Belgium
2 Post-Doctoral Researcher in International Nutrition
Ghent University Belgium
DeadLine : 20/12/2017
3 Postdoctoral Position in Nano- and Microtechnology
Postdoctoral Position in Nano- and Microtechnology Finland
DeadLine : 15/1/2018
4 PhD-position: Statistical physics of machine learning and neural networks
NWO-I, the Institutes Organisation of NWO Netherlands
5 PhD Student – M4I
Maastricht University (UM) Netherlands
DeadLine : 26/11/2017
6 PhD candidate: Modelling the Holocene development of estuaries (1 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 8/12/2017
7 1-year postdoc position Synaptic physiology (1,0 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 8/12/2017
8 PhD Characterizing cardiovascular patients and treatments using big data methods
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 20/11/2017
9 PhD position Enzyme Engineering (1.0 FTE)
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 1/2/2018
10 Postdoctoral Research Fellow Position in Space Physics at the Birkeland Centre of Space Science
University of Bergen Norway
DeadLine : 15/1/2018
11 PhD – Plant Epigenetics
Norwegian Institute of Bioeconomy Research Norway
DeadLine : 30/11/2017
12 PhD studentship: Machine learning / computational medicine
University of Basel Switzerland
DeadLine : 10/12/2017
13 Research Fellow, QT Hub Optical Clock Developments
University of Birmingham United Kingdom
DeadLine : 6/12/2017
14 PhD Studentship: Single photon emitters in atomically thin 2D semiconductors for quantum technology applications
University of Sheffield United Kingdom
DeadLine : 14/1/2018
15 PhD Studentship: MNDMove: movement-based biomarkers of Motor Neuron Disease, Translational Neuroscience for Chronic Neurological disorders
University of Sheffield United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
16 PhD Studentship: Photonics and polaritonics with 2D materials beyond graphene
University of Sheffield United Kingdom
DeadLine : 14/1/2018
17 Research Fellow in Climate Smart Agriculture (Social/Ecological Science)
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
18 PhD in Biochemical Engineering in »Development of Advanced Micro and Nano Surfaces for Platform Technologies»
University of Birmingham United Kingdom
Ιατρική Επιστήμη (2 θέσεις)
1 Post-doctoral Research Fellow
University of Newcastle Australia
2 PhD Studentship: MNDMove: movement-based biomarkers of Motor Neuron Disease, Translational Neuroscience for Chronic Neurological disorders
University of Sheffield United Kingdom
DeadLine : 7/12/2017
Επιστήμες:

Γεωπονικές, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Ζωής, Θετικές, Θετικές Επιστήμες, Ιατρική, Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνικές, Κοινωνικές Επιστήμες, Μηχανικών, Νομικές, Νομική, Νομική Επιστήμη, Περιβαλλοντικές, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πληροφορικής, Υγείας

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό