33 υποτροφίες στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/08/2016
  • Εμφανίσεις 954
Επισκόπηση θέσης εργασίας
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης:
Επιστήμες Μηχανικών (9 θέσεις)
1
PhD Position within the DFG priority program “Cyber-Physical Networking (SPP 1914)”
University of Koblenz-Landau
Germany
DeadLine : 1/9/2016
2
Early stage researcher – RESEARCH AND TECHNOLOGY TRANSFER IN ADDITIVE MANUFACTURING OF MECHANICAL COMPONENTS
Università degli Studi di Udine
Italy
DeadLine : 29/8/2016
3
Early stage researcher – Georeferencing, processing, classification and management of remote sensing data for precision farming
Università degli Studi di Parma
Italy
DeadLine : 10/8/2016
4
Post-Doc: Turbulent skin-friction drag reduction: Reynolds-number effects
Politecnico di Milano – Dip. Scienze e Tecnologie Aerospaziali
Italy
DeadLine : 25/8/2016
5
Post-Doc Computer aided methods for the analysis of components under thermo-mechanical loads
Università degli Studi di Udine
Italy
DeadLine : 29/8/2016
6
3 Ph.D. Students Membrane Materials and Processes
Eindhoven University of Technology (TU/e)
Netherlands
DeadLine : 29/10/2016
7
Postdoc: Model-based Visualization of Software Event Data
Eindhoven University of Technology, TU Delft, and University of Twente
Netherlands
DeadLine : 15/9/2016
8
PhD position at Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC)
Tilburg University
Netherlands
DeadLine : 29/8/2016
9
2 Fully Funded PhD Studentships
Lancaster University
United Kingdom
DeadLine : 7/8/2016
Επιστήμη Πληροφορικής (3 θέσεις)
1
PhD Position within the DFG priority program “Cyber-Physical Networking (SPP 1914)”
University of Koblenz-Landau
Germany
DeadLine : 1/9/2016
2
Postdoc: Model-based Visualization of Software Event Data
Eindhoven University of Technology, TU Delft, and University of Twente
Netherlands
DeadLine : 15/9/2016
3
PhD position at Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC)
Tilburg University
Netherlands
DeadLine : 29/8/2016
Οικονομικές Επιστήμες (1 θέση)
1
Early stage researcher – Mobility as a Service: Market analysis and New Business Models
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – – DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI
Italy
DeadLine : 22/8/2016
Επιστήμες Ζωής (10 θέσεις)
1
Doctoral scholarship holder domain of ecosystem management – 2016BAPFWETEF254
University of Antwerp
Belgium
DeadLine : 1/9/2016
2
Postdoc in RNA Biology and Metabolism
DKFZ – German Cancer Research Center
Germany
DeadLine : 10/8/2016
3
Post-Doc: NIPROGEN Nature inspires innovative processes for the development of systems for regenerative medicine with a high degree of vascularization and mechanical performance.
CNR Istituto Nanoscienze
Italy
DeadLine : 27/8/2016
4
Senior researcher – RNA-in-DNA: specialized DNA polymerases in the establishment and (in)stability of a hybrid genome
Consiglio Nazionale delle Ricerche – IGM
Italy
DeadLine : 22/8/2016
5
Early stage researcher – System in the parietal lobe of man
Università degli Studi di Parma
Italy
DeadLine : 10/8/2016
6
PhD student – Elucidating the Regulation of Human DNA Repair m/f
Leiden University Medical Center (LUMC)
Netherlands
DeadLine : 22/8/2016
7
Postdoc position: Physical origins of variability in C. elegans behavior
FOM Institute AMOLF
Netherlands
DeadLine : 26/8/2016
8
Ph.D. student: Dissection of pathways involved in the development of the platelet storage
Erasmus MC
Netherlands
DeadLine : 12/8/2016
9
Post-doctoral fellow ‘Cellular senescence and age-related pathologies’
University Medical Center Groningen (UMCG)
Netherlands
DeadLine : 21/8/2016
10
Postdoctoral Fellow Position – Lung Regeneration and Tumorigenesis
Duke University Medical Center
United States
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
1
Doctoral scholarship holder domain of ecosystem management – 2016BAPFWETEF254
University of Antwerp
Belgium
DeadLine : 1/9/2016
Γεωπονικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1
Post-Doc: AGRONOMICAL EVALUATION OF COMPOST AND BIOMATERIALS OBTAINED FROM ORGANIC WASTE as part of the project VALORIZATION OF ORGANIC WASTE BY MEANS OF INSECTS FOR PRODUCTION OF BIOMATERIALS FOR AGRICULTURAL…
UNIMORE
Italy
DeadLine : 25/8/2016
2
Early stage researcher – GENBACCA – DEVELOPMENT OF MARKERS FOR MOLECULAR ASSISTED SELECTION OF TOMATO RESISTANT TO BIOTIC AND ABIOTIC STRESS as part of the project: POR FESR 2014-2020… 2
UNIMORE
Italy
DeadLine : 25/8/2016
3
Early stage researcher – GENBACCA – DEVELOPMENT OF MARKERS FOR MOLECULAR ASSISTED SELECTION OF TOMATO RESISTANT TO BIOTIC AND ABIOTIC STRESS as part of the project: POR FESR 2014-2020…1
UNIMORE
Italy
DeadLine : 25/8/2016
Θετικές Επιστήμες (14 θέσεις)
1
Doctoral scholarship holder domain of ecosystem management – 2016BAPFWETEF254
University of Antwerp
Belgium
DeadLine : 1/9/2016
2
Postdoctoral researcher “2D-materials enhanced photonic ICs”
Ghent University
Belgium
DeadLine : 28/9/2016
3
Postdoctoral researcher “Nanophotonic switches on silicon photonics platform”
Ghent University
Belgium
DeadLine : 30/9/2016
4
PhD Position within the DFG priority program “Cyber-Physical Networking (SPP 1914)”
University of Koblenz-Landau
Germany
DeadLine : 1/9/2016
5
Postdoc in RNA Biology and Metabolism
DKFZ – German Cancer Research Center
Germany
DeadLine : 10/8/2016
6
Post-Doc: NIPROGEN Nature inspires innovative processes for the development of systems for regenerative medicine with a high degree of vascularization and mechanical performance.
CNR Istituto Nanoscienze
Italy
DeadLine : 27/8/2016
7
Early stage researcher – Experimental assessment, through NMR and molecular dynamics of the interaction between fatty acid salts and inhaled drugs
Università degli Studi di Parma
Italy
DeadLine : 10/8/2016
8
3 Ph.D. Students Membrane Materials and Processes
Eindhoven University of Technology (TU/e)
Netherlands
DeadLine : 29/10/2016
9
PhD studentship on integrated quantum photonics
Eindhoven University of Technology
Netherlands
DeadLine : 1/10/2016
10
Postdoc position: Physical origins of variability in C. elegans behavior
FOM Institute AMOLF
Netherlands
DeadLine : 26/8/2016
11
PhD position at Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC)
Tilburg University
Netherlands
DeadLine : 29/8/2016
12
PhD Research Fellowship – Geophysical Flow Processes
University of Oslo
Norway
13
2 Fully Funded PhD Studentships
Lancaster University
United Kingdom
DeadLine : 7/8/2016
14
Postdoctoral Fellow Position – Lung Regeneration and Tumorigenesis
Duke University Medical Center
United States
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1
Research fellowship for area fellowships – Ca’ Foscari University of Venice:L-LIN/08 – PORTUGUESE AND BRAZILIAN LITERATURE and L-LIN/10 – ENGLISH LITERATURE
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
Italy
DeadLine : 22/8/2016
2
Research fellowship for area fellowships – Ca’ Foscari University of Venice:L-FIL-LET/09 – ROMANCE PHILOLOGY AND LINGUISTICS and L-FIL-LET/15 – GERMANIC PHILOLOGY
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
Italy
DeadLine : 22/8/2016
3
PhD position at Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC)
Tilburg University
Netherlands
DeadLine : 29/8/2016
Ιατρική Επιστήμη (1 θέση)
1
Early stage researcher – System in the parietal lobe of man
Università degli Studi di Parma
Italy
DeadLine : 10/8/2016
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό