4ος Φοιτητικός Διαγωνισμός για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”

  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/11/2017
  • Εμφανίσεις 212
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Το CSR Hellas προκήρυξε πρόσφατα τον 4ο κύκλο του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη “Νίκος Αναλυτής”.

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν με τη συγγραφή εργασίας στο παρακάτω θέμα:

“Οι προκλήσεις για την Υπεύθυνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Νέο Επιχειρηματικό Μοντέλο που προκύπτει”
Ø Πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s), όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από τον ΟΗΕ;
Ø Γιατί η επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s) αφορά και τους πολίτες;
Ø Τι προτείνετε να γίνει στην Ελλάδα;

Αναλυτικότερα: http://epixeireite.duth.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018.