41 θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 27/12/2016
  • Εμφανίσεις 267
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό:

 

Απόφοιτος Λυκείου (4 θέσεις)
1 Proofreader (French)
WHO – World Health Organization  
DeadLine : 13 January 2017
2 Video Conference Team Assistant
UNOPS – United Nations Office for Project Services Italy
3 Proofreader (Spanish)
WHO – World Health Organization Switzerland
DeadLine : 13 January 2017
4 Team Assistant
UNOG – United Nations Office at Geneva Switzerland
DeadLine : 29 December 2016
Επιστήμες Μηχανικών (7 θέσεις)
1 Consultant – Research Reactor
IAEA – International Atomic Energy Agency Austria
2 Support Services Specialist
UNOPS – United Nations Office for Project Services Copenhagen
3 Health Category Analyst – Procurement
UNOPS – United Nations Office for Project Services Copenhagen
4 Business Analysis Assistant
UN Children’s Fund Denmark
DeadLine : 6/1/2017
5 Meteosat Third Generation Ground Segment AIV Team Leader
EUMETSAT – European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites Germany
6 Master/Urban Planning Specialist (Retainer/Home based)
UNOPS – United Nations Office for Project Services Home Based
7 Chief, Procurement and Supply Division
International Organization for Migration Switzerland
DeadLine : 12/1/2017
Επιστήμη Πληροφορικής (4 θέσεις)
1 Data Base Assistant
UN Children’s Fund Argentina
DeadLine : 17/1/2017
2 ERP Specialist (Travel & Meetings)
IAEA – International Atomic Energy Agency Austria
3 Head Data Analytics, Reporting and Quality Control Section
OPCW Organisation for the Prohibtion of Chemical Weapons Netherlands
DeadLine : 1/12/2016
4 Analyst – Products Team
European Center For Medium Range Weather Forecasts United Kingdom
DeadLine : 24 January 2017
Οικονομικές Επιστήμες (10 θέσεις)
1 Marketing Assistant
UN Children’s Fund Argentina
DeadLine : 17/1/2017
2 Accounting Analyst
IAEA – International Atomic Energy Agency Austria
3 ERP Specialist (Travel & Meetings)
IAEA – International Atomic Energy Agency Austria
4 Analyst specialised in the European Film Industry
Council of Europe France
DeadLine : 19 Jan 2017
5 Finance and Administrative Officer
International IDEA – The International Institute for Democracy and Electoral Assistance Netherlands
DeadLine : 25 January 2017
6 Internal Auditor
ITU – International Telecommunication Union Switzerland
DeadLine : 23 February 2017
7 Senior Financial Policy Officer
International Organization for Migration Switzerland
DeadLine : 10/1/2017
8 Programme Management Officer
OCHA – Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Switzerland
DeadLine : 29 December 2016
9 Senior Economic Affairs Officer
UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development Switzerland
DeadLine : 19 February 2017
10 Environmental Affairs Officer
UNECE – Economic Commission for Europe Switzerland
DeadLine : 29 December 2016
Επιστήμες Επικοινωνίας (5 θέσεις)
1 Chief Field Office
UN Children’s Fund Brazil
DeadLine : 17/1/2017
2 Analyst specialised in the European Film Industry
Council of Europe France
DeadLine : 19 Jan 2017
3 Analyst specialised in the European Television and On-Demand Services Industry
Council of Europe France
DeadLine : 19 Jan 2017
4 Writer/Editor
UNOPS – United Nations Office for Project Services Home Based
5 External Relations Associate
UN High Commissioner for Refugees United Kingdom
DeadLine : 22/1/2017
Νομική Επιστήμη (2 θέσεις)
1 HEAD OF ADVOCACY AND OUTREACH
Protection International Belgium
DeadLine : 12/1/2017
2 Legal Officer
UNEP – United Nations Environment Programme Switzerland
DeadLine : 20 February 2017
Επιστήμες Υγείας (2 θέσεις)
1 Health Category Analyst – Procurement
UNOPS – United Nations Office for Project Services Copenhagen
2 Scientist (Regulatory Systems Strengthening)
WHO – World Health Organization Switzerland
DeadLine : 12 January 2017
Επιστήμες Ζωής (1 θέση)
1 Scientist (Regulatory Systems Strengthening)
WHO – World Health Organization Switzerland
DeadLine : 12 January 2017
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (1 θέση)
1 Environmental Affairs Officer
UNECE – Economic Commission for Europe Switzerland
DeadLine : 29 December 2016
Κοινωνικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Consultant – Technical Assistance and Information Management Unit
IAEA – International Atomic Energy Agency Austria
2 Chief Field Office
UN Children’s Fund Brazil
DeadLine : 17/1/2017
3 Support Services Specialist
UNOPS – United Nations Office for Project Services Copenhagen
Πολιτικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 HEAD OF ADVOCACY AND OUTREACH
Protection International Belgium
DeadLine : 12/1/2017
2 Management Specialist
UNOPS – United Nations Office for Project Services Copenhagen
3 Analyst specialised in the European Film Industry
Council of Europe France
DeadLine : 19 Jan 2017
Θετικές Επιστήμες (5 θέσεις)
1 Consultant – Research Reactor
IAEA – International Atomic Energy Agency Austria
2 Head Data Analytics, Reporting and Quality Control Section
OPCW Organisation for the Prohibtion of Chemical Weapons Netherlands
DeadLine : 1/12/2016
3 Scientist (Regulatory Systems Strengthening)
WHO – World Health Organization Switzerland
DeadLine : 12 January 2017
4 Scientist – Land Surface Assimilation
European Center For Medium Range Weather Forecasts United Kingdom
DeadLine : 31 January 2017
5 Analyst – Products Team
European Center For Medium Range Weather Forecasts United Kingdom
DeadLine : 24 January 2017
Επιστήμες Διοίκησης (18 θέσεις)
1 Accounting Analyst
IAEA – International Atomic Energy Agency Austria
2 ERP Specialist (Travel & Meetings)
IAEA – International Atomic Energy Agency Austria
3 Chief Field Office
UN Children’s Fund Brazil
DeadLine : 17/1/2017
4 Support Services Specialist
UNOPS – United Nations Office for Project Services Copenhagen
5 Human Resources Analyst
UNOPS – United Nations Office for Project Services Copenhagen
6 Management Specialist
UNOPS – United Nations Office for Project Services Copenhagen
7 Business Analysis Assistant
UN Children’s Fund Denmark
DeadLine : 6/1/2017
8 Procurement Assistant with the Inventory and Emergency Team
UN Population Fund Denmark
DeadLine : 1/1/2017
9 Programme Assistant
UN Office on Drugs and Crime Egypt
DeadLine : 8/1/2017
10 Analyst specialised in the European Film Industry
Council of Europe France
DeadLine : 19 Jan 2017
11 E-Recruitment System Administration Consultant HR
World Food Programme Italy
DeadLine : 21/3/2017
12 Finance and Administrative Officer
International IDEA – The International Institute for Democracy and Electoral Assistance Netherlands
DeadLine : 25 January 2017
13 Internal Auditor
ITU – International Telecommunication Union Switzerland
DeadLine : 23 February 2017
14 Chief, Procurement and Supply Division
International Organization for Migration Switzerland
DeadLine : 12/1/2017
15 Programme Management Officer
OCHA – Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Switzerland
DeadLine : 29 December 2016
16 Administrative Assistant
UNOPS – United Nations Office for Project Services Switzerland
17 Project Manager Movement Resource Mobilization
International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies Switzerland
DeadLine : 2/1/2017
18 Programme Assistant
UN Children’s Fund Turkey
DeadLine : 6/1/2017
Επιστήμες:

Απόφοιτος Λυκείου, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Επικοινωνίας, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό