42 υποτροφίες στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 11/01/2017
  • Εμφανίσεις 445
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό:

 

Επιστήμες Μηχανικών (16 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow / Research Fellow, Queensland Brain institute
University of Queensland Australia
DeadLine : 29/1/2017
2 Teaching and Research Fellow/Senior Research Fellow, Institute for Molecular Bioscience
University of Queensland Australia
DeadLine : 22/2/2017
3 PhD student – Department of Accounting, Corporate Finance and Taxation
Ghent University Belgium
DeadLine : 15/3/2017
4 Post Doc – Coupling of symbolic execution and numerical execution for the analysis of behavioral models including programs
CEA Tech France
5 Post Doctoral Researcher – Data Converter Signal Processing
University of Limerick Ireland
DeadLine : 24/1/2017
6 Post-Doctoral Researcher – Dairy Processing Technology Centre (DPTC)
University of Limerick Ireland
DeadLine : 31/1/2017
7 PhD student Electric vehicle power request predictor1
Eindhoven University of Technology (TU/e) Netherlands
DeadLine : 28/2/2017
8 PhD-position: Controlled Electron Beam Induced Nanopatterning
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 15/1/2017
9 Post-doc in Quantum Integration Technology
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 1/2/2017
10 PhD position: Studying the flight control system of insects, as bio-inspiration for micro air vehicle development
Wageningen UR Netherlands
DeadLine : 14/2/2017
11 PhD Physical chemistry and colloid science
Wageningen UR Netherlands
DeadLine : 30/1/2017
12 PhD position on computational models of collective escape of bird flocks 1.0 fte
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 23/2/2017
13 PhD project position on the “characterization and quantification of chemo-mechanical damage in con-crete by the Alkali-Silica Reaction (ASR)”
Empa Switzerland
14 Research Fellow in Tribology/Tribochemistry of Industrial Hydraulic Systems
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 5/2/2017
15 Research Fellow in Wireless Hardware Design for Massive MIMO
Queen’s University Belfast United Kingdom
DeadLine : 6/2/2017
16 PhD Studentship: A High Temporal Resolution Study of Sediment Deposition At River Mouths Using Persistently Present Autonomous Surface Vehicles – SMMI-LTDS Understanding Maritime Futures
University of Southampton United Kingdom
DeadLine : 13/2/2017
Επιστήμη Πληροφορικής (5 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow / Research Fellow, Queensland Brain institute
University of Queensland Australia
DeadLine : 29/1/2017
2 Teaching and Research Fellow/Senior Research Fellow, Institute for Molecular Bioscience
University of Queensland Australia
DeadLine : 22/2/2017
3 Post Doc – Coupling of symbolic execution and numerical execution for the analysis of behavioral models including programs
CEA Tech France
4 Postdoctoral researcher in plant rhizosphere signalling molecule perception
University of Amsterdam Netherlands
DeadLine : 7/2/2017
5 PhD position on computational models of collective escape of bird flocks 1.0 fte
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 23/2/2017
Οικονομικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow/Research Fellow – Institute for Social Science Research (ISSR)
University of Queensland Australia
DeadLine : 19/1/2017
2 PhD student – Department of Accounting, Corporate Finance and Taxation
Ghent University Belgium
DeadLine : 15/3/2017
3 Research Fellow, Queen’s Management School
Queen’s University Belfast United Kingdom
DeadLine : 6/2/2017
Νομική Επιστήμη (3 θέσεις)
1 Research Fellows in the Cambodia project
Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law Germany
DeadLine : 5/2/2017
2 Meijers PhD Position II
Leiden University Netherlands
DeadLine : 1/4/2017
3 Meijers PhD Position I
Leiden University Netherlands
DeadLine : 1/4/2017
Επιστήμες Ζωής (17 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow / Research Fellow, Queensland Brain institute
University of Queensland Australia
DeadLine : 29/1/2017
2 Teaching and Research Fellow/Senior Research Fellow, Institute for Molecular Bioscience
University of Queensland Australia
DeadLine : 22/2/2017
3 Postdoc Position – Plant Systems Biology
Vlaams Instituut voor Biotechnologie Belgium
4 Doctoral Student Faculty of Biological and Environmental Sciences
University of Helsinki Finland
DeadLine : 22/1/2017
5 Postdoctoral position -Semi-Markovian processes in Biology
Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (IGBMC) France
6 Post-doc: Biophysics of Eukaryotic Replication
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 28/2/2017
7 Postdoctoral researcher in plant rhizosphere signalling molecule perception
University of Amsterdam Netherlands
DeadLine : 7/2/2017
8 PhD student ‘The role of APOBEC3B in breast cancer therapy resistance’
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 23/1/2017
9 Post-doc Assessing crop water and nutrient use efficiencies across Europe and North Africa
Wageningen UR Netherlands
DeadLine : 8/2/2017
10 PhD position: Studying the flight control system of insects, as bio-inspiration for micro air vehicle development
Wageningen UR Netherlands
DeadLine : 14/2/2017
11 PhD position on computational models of collective escape of bird flocks 1.0 fte
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 23/2/2017
12 Postdoctoral Research Fellow in Vascular Biology
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 3/2/2017
13 EU-funded PhD position for diagnosis of synaptic damage and relationship to hearing loss
King’s College London United Kingdom
DeadLine : 31/1/2017
14 Research Fellow in Analysis of Tropical Forest Dynamics
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 12/2/2017
15 Junior Research Fellowship in Biochemistry / Biomedical Sciences / Chemistry
University of Oxford United Kingdom
DeadLine : 24/1/2017
16 Research Fellow in Molecular Biology/Virology
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 2/2/2017
17 Post-doctoral position – NMR on Amyloids
University of Southern California United States
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1 Doctoral Student Faculty of Biological and Environmental Sciences
University of Helsinki Finland
DeadLine : 22/1/2017
2 Post-doc Assessing crop water and nutrient use efficiencies across Europe and North Africa
Wageningen UR Netherlands
DeadLine : 8/2/2017
3 PhD position in Physical Geography
University of Basel Switzerland
DeadLine : 31/3/2017
4 Research Fellow in Analysis of Tropical Forest Dynamics
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 12/2/2017
Κοινωνικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow/Research Fellow – Institute for Social Science Research (ISSR)
University of Queensland Australia
DeadLine : 19/1/2017
2 Meijers PhD Position II
Leiden University Netherlands
DeadLine : 1/4/2017
3 Meijers PhD Position I
Leiden University Netherlands
DeadLine : 1/4/2017
Γεωπονικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Post-Doctoral Researcher – Dairy Processing Technology Centre (DPTC)
University of Limerick Ireland
DeadLine : 31/1/2017
2 Post-doc Assessing crop water and nutrient use efficiencies across Europe and North Africa
Wageningen UR Netherlands
DeadLine : 8/2/2017
3 PhD position in Physical Geography
University of Basel Switzerland
DeadLine : 31/3/2017
Θετικές Επιστήμες (27 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow / Research Fellow, Queensland Brain institute
University of Queensland Australia
DeadLine : 29/1/2017
2 Teaching and Research Fellow/Senior Research Fellow, Institute for Molecular Bioscience
University of Queensland Australia
DeadLine : 22/2/2017
3 Postdoctoral Research Fellow/Research Fellow – Institute for Social Science Research (ISSR)
University of Queensland Australia
DeadLine : 19/1/2017
4 Postdoc Position – Plant Systems Biology
Vlaams Instituut voor Biotechnologie Belgium
5 Post-doctoral researcher, Laboratory of Electronic Structure and Microtomography
University of Helsinki Finland
DeadLine : 31/1/2017
6 Postdoctoral position -Semi-Markovian processes in Biology
Institute of Genetics and Molecular and Cellular Biology (IGBMC) France
7 Post-Doctoral Researcher – Dairy Processing Technology Centre (DPTC)
University of Limerick Ireland
DeadLine : 31/1/2017
8 Post-doc: Biophysics of Eukaryotic Replication
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 28/2/2017
9 Early Stage Researcher for the PUFF EID Marie Curie Programme
Radboud University Netherlands
DeadLine : 1/2/2017
10 Experimental Postdoc position: Quantum information for Quantum Matter
University of Amsterdam Netherlands
DeadLine : 1/3/2017
11 Postdoctoral researcher in plant rhizosphere signalling molecule perception
University of Amsterdam Netherlands
DeadLine : 7/2/2017
12 PhD-position: Controlled Electron Beam Induced Nanopatterning
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 15/1/2017
13 Early-stage Researcher PhD Position in Molecular transport and dynamics in particle based colloidal gels
Unilever R&D Netherlands
DeadLine : 20/1/2017
14 Post-doc in Quantum Integration Technology
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 1/2/2017
15 PhD position: Studying the flight control system of insects, as bio-inspiration for micro air vehicle development
Wageningen UR Netherlands
DeadLine : 14/2/2017
16 PhD Physical chemistry and colloid science
Wageningen UR Netherlands
DeadLine : 30/1/2017
17 PhD position on computational models of collective escape of bird flocks 1.0 fte
University of Groningen Netherlands
DeadLine : 23/2/2017
18 PhD position in Physical Geography
University of Basel Switzerland
DeadLine : 31/3/2017
19 PhD project position on the “characterization and quantification of chemo-mechanical damage in con-crete by the Alkali-Silica Reaction (ASR)”
Empa Switzerland
20 Research Fellow in Tribology/Tribochemistry of Industrial Hydraulic Systems
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 5/2/2017
21 Research Fellow in Experimental Gas Kinetics
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 2/2/2017
22 Research Fellow in Wireless Hardware Design for Massive MIMO
Queen’s University Belfast United Kingdom
DeadLine : 6/2/2017
23 Research Fellow in Analysis of Tropical Forest Dynamics
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 12/2/2017
24 Junior Research Fellowship in Biochemistry / Biomedical Sciences / Chemistry
University of Oxford United Kingdom
DeadLine : 24/1/2017
25 Research Fellow in Molecular Biology/Virology
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 2/2/2017
26 Research Fellow, Queen’s Management School
Queen’s University Belfast United Kingdom
DeadLine : 6/2/2017
27 Post-doctoral position – NMR on Amyloids
University of Southern California United States
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 Postdoctoral Research Fellow – Lives Lived Well project
University of Queensland Australia
DeadLine : 26/2/2017
2 Postdoctoral Research Fellow/Research Fellow – Institute for Social Science Research (ISSR)
University of Queensland Australia
DeadLine : 19/1/2017
3 Doctoral Position in Hebrew Bible / Old Testament
University of Basel Switzerland
DeadLine : 1/4/2017
Επιστήμες Διοίκησης (1 θέση)
1 PhD student – Department of Accounting, Corporate Finance and Taxation
Ghent University Belgium
DeadLine : 15/3/2017
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Διοίκησης, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό