Πρόσληψη 5 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Παιονίας

  • Παιονία, Κιλκίς, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 01/12/2017
  • Εμφανίσεις 188
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Παιονίας ανακοινώνει:

  • τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα για χρονικό διάστημα 6 μηνών με σκοπό την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Τμημάτων Μουσικής & Φιλαρμονικής
  • την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου 3 ατόμων

 

Πληροφορίες: τηλ. 23433 50614

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2017.

Επιστήμες:

Δίπλωμα ΙΕΚ, Τέχνες

Γεωγραφική Περιοχή:

Κεντρική Μακεδονία