5 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2018)

  • Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα
  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/01/2018
  • Εμφανίσεις 235
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ανακόνωσε ότι προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς:

α) Δύο (2) θέσεις για τον Τομέα Χημικών Επιστημών στις γνωστικές περιοχές: Οργανική Χημεία (1 θέση), Nανοϋλικά (1 θέση)
β) Τρεις (3) θέσεις για τον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών, στη γνωστική περιοχή Βιομηχανική Βιοτεχνολογία (1 θέση), Τεχνολογία Τροφίμων (1 θέση), Βιολογικές άυλες (1 θέση)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.chemeng.ntua.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2018.

Γεωγραφική Περιοχή:

Αττική