52 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/11/2017
  • Εμφανίσεις 311
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 52 θέσεις Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό:

 

Επιστήμες Μηχανικών (19 θέσεις)
1 >CHARGE D’AFFAIRE EN SYSTEME D’INFORMATION H/F
>IMAGINA INTERNATIONAL Austria
2 >WEB ANALYST AUT-SUI H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Austria
3 >INGÉNIEUR PROJET ELECTRICITÉ
>AKKA INGENIERIE PRODUIT Belgium
4 >RESPONSABLE DE FLUX INTER-USINES (H/F)
>SAS Belgium
5 >INGENIEUR LABORATOIRE H/F
>VALEO VISION Belgium
6 >MATERIAL PLANNER
>SAS Belgium
7 >SUPPLY CHAIN H/F
>SAS Belgium
8 >TRANSPORT BUSINESS ANALYST – V.I.E. (H/F)
>GEFCO SA Belgium
9 >INGÉNIEUR MÉTHODE ET PROCESS – V.I.E. (H/F)
>GEFCO SA Belgium
10 >EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER H/F
>NALYS FRANCE Belgium
11 >SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER – C/C++
>GEMALTO SA Czech Republic
12 >JUNIOR PROJECT MANAGER HF
>ODDO BHF SCA Germany
13 >ASSISTANT CHEF DE PROJET DIGITAL H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
14 >MANAGER DE PROJET PMO H/F
>ALTRAN TECHNOLOGIES Germany
15 >ASSISTANT STRUCTURE RÉSEAU H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
16 >BUSINESS MANAGER (GERMAN SPEAKER)
>ALTEN Germany
17 >RISK CONTROLLER M/F – VIE HAMBOURG-(H/F)
>SOCIETE GENERALE Germany
18 >CHARGE DE LOGISTIQUE H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
19 >VIE – FINANCE BUSINESS PARTNER – RIGA – H/F
>SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Latvia
Επιστήμη Πληροφορικής (6 θέσεις)
1 >WEB ANALYST AUT-SUI H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Austria
2 >SUPPLY CHAIN H/F
>SAS Belgium
3 >EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER H/F
>NALYS FRANCE Belgium
4 >SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER – C/C++
>GEMALTO SA Czech Republic
5 >DIGITAL PRODUCER JUNIOR VIE H/F
>CHANTELLE SA Germany
6 >INFORMATION SYSTEM AUDITOR – VIE BUCAREST HF
>SOCIETE GENERALE Romania
Οικονομικές Επιστήμες (36 θέσεις)
1 >CHARGE D’AFFAIRE EN SYSTEME D’INFORMATION H/F
>IMAGINA INTERNATIONAL Austria
2 >BUSINESS DEVELOPER PROJETS SERVICES ET PIECES H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Austria
3 >ADMINISTRATION DES VENTES HF
>PSA AUTOMOBILES SA Austria
4 >CONTRÔLEUR DE GESTION FINANCIER H/F
>ALTEN Belgium
5 >PERFORMANCE ANALYST – CLIENT REPORTING (H/F)
>CANDRIAM FRANCE Belgium
6 >MATERIAL PLANNER
>SAS Belgium
7 >SUPPLY CHAIN H/F
>SAS Belgium
8 >BUSINESS ANALYST & MARKETING MANAGER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Belgium
9 >SAVINGS ANALYST EMEA
>SAS Belgium
10 >SALES OPERATIONS ASSISTANT HF
>ORANGE Belgium
11 >SALES SUPPORT HF
>ORANGE Belgium
12 Stagiaire Audit Interne
ACTED France
DeadLine : 9/12/2017
13 Community Manager
Swapcard France
14 >JUNIOR PROJECT MANAGER HF
>ODDO BHF SCA Germany
15 >CHARGÉ(E) DE MISSION FINANCE ET EXPANSION ALLEMAGNE H/F
>LPCR groupe Germany
16 >ASSISTANT CHEF DE PRODUIT JUNIOR H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
17 >JUNIOR ACCOUNT OFFICER HF
>CIE FCAISE ASSURANCES COMMERCE EXTERIEUR Germany
18 >CORPORATE DEVELOPMENT AND CORPORATE GOVERNANCE HF
>ODDO BHF SCA Germany
19 >CHARGE DIGITAL RESEAUX SOCIAUX H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
20 >BUSINESS MANAGER (GERMAN SPEAKER)
>ALTEN Germany
21 >CHARGE DE PROJETS DIRECTION H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
22 >INDUSTRIAL CONTROLLER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Germany
23 >RISK CONTROLLER M/F – VIE HAMBOURG-(H/F)
>SOCIETE GENERALE Germany
24 >COMPLIANCE OFFICER M/F- VIE MUNICH
>SOCIETE GENERALE Germany
25 >CHARGE DE LOGISTIQUE H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
26 >STRATEGIC PROJECTS ASSISTANT HF
>CIE FCAISE ASSURANCES COMMERCE EXTERIEUR Italy
27 >VIE – FINANCE BUSINESS PARTNER – RIGA – H/F
>SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Latvia
28 >MARKETING ANALYST HF
>ARCELORMITTAL FRANCE Luxembourg
29 >MARKETING ANALYST HF
>ARCELORMITTAL FRANCE Luxembourg
30 >HR OFFICER HF
>ATOS INTERNATIONAL Poland
31 >ACCOUNTING AND REPORTING ANALYST M/F – VIE BUCAREST
>SOCIETE GENERALE Romania
32 >HR OFFICER HF
>ATOS INTERNATIONAL Spain
33 >AMOA-BUSINESS ANALYST H/F
>AMARIS SERVICES SARL Switzerland
34 >SUPPORT SYSTÈME DE DISTRIBUTIONS H/F
>PSA AUTOMOBILES SA United Kingdom
35 >STRUCTURED AND PROJECT FINANCE EXECUTIVE – SINGLE RISK ACTIVITY HF
>CIE FCAISE ASSURANCES COMMERCE EXTERIEUR United Kingdom
36 >ASSISTANT QUALITÉ/LEAN HF
>PSA AUTOMOBILES SA United Kingdom
Επιστήμες Επικοινωνίας (3 θέσεις)
1 Community Manager
Swapcard France
2 >DIGITAL PRODUCER JUNIOR VIE H/F
>CHANTELLE SA Germany
3 >INTERNATIONAL TALENT OFFICER H/F
>ALTRAN TECHNOLOGIES Germany
Νομική Επιστήμη (1 θέση)
1 >POLICY OFFICER (M/W)
>VEOLIA ENVIRONNEMENT Belgium
Επιστήμες Υγείας (1 θέση)
1 >BUSINESS ANALYST & MARKETING MANAGER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Belgium
Κοινωνικές Επιστήμες (3 θέσεις)
1 >POLICY OFFICER (M/W)
>VEOLIA ENVIRONNEMENT Belgium
2 >HR OFFICER HF
>ATOS INTERNATIONAL Poland
3 >HR OFFICER HF
>ATOS INTERNATIONAL Spain
Θετικές Επιστήμες (5 θέσεις)
1 >PROJECT OFFICER HF
>SNCF VOYAGES DEVELOPPEMENT Belgium
2 >PERFORMANCE ANALYST – CLIENT REPORTING (H/F)
>CANDRIAM FRANCE Belgium
3 Stagiaire Audit Interne
ACTED France
DeadLine : 9/12/2017
4 >JUNIOR PROJECT MANAGER HF
>ODDO BHF SCA Germany
5 >MARKETING ANALYST HF
>ARCELORMITTAL FRANCE Luxembourg
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1 >POLICY OFFICER (M/W)
>VEOLIA ENVIRONNEMENT Belgium
2 >INTERNATIONAL TALENT OFFICER H/F
>ALTRAN TECHNOLOGIES Germany
3 >HR OFFICER HF
>ATOS INTERNATIONAL Poland
4 >HR OFFICER HF
>ATOS INTERNATIONAL Spain
Επιστήμες Διοίκησης (36 θέσεις)
1 >CHARGE D’AFFAIRE EN SYSTEME D’INFORMATION H/F
>IMAGINA INTERNATIONAL Austria
2 >BUSINESS DEVELOPER PROJETS SERVICES ET PIECES H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Austria
3 >ADMINISTRATION DES VENTES HF
>PSA AUTOMOBILES SA Austria
4 >CONTRÔLEUR DE GESTION FINANCIER H/F
>ALTEN Belgium
5 >PERFORMANCE ANALYST – CLIENT REPORTING (H/F)
>CANDRIAM FRANCE Belgium
6 >MATERIAL PLANNER
>SAS Belgium
7 >SUPPLY CHAIN H/F
>SAS Belgium
8 >BUSINESS ANALYST & MARKETING MANAGER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Belgium
9 >SAVINGS ANALYST EMEA
>SAS Belgium
10 >SALES OPERATIONS ASSISTANT HF
>ORANGE Belgium
11 >SALES SUPPORT HF
>ORANGE Belgium
12 Stagiaire Audit Interne
ACTED France
DeadLine : 9/12/2017
13 Community Manager
Swapcard France
14 >JUNIOR PROJECT MANAGER HF
>ODDO BHF SCA Germany
15 >CHARGÉ(E) DE MISSION FINANCE ET EXPANSION ALLEMAGNE H/F
>LPCR groupe Germany
16 >ASSISTANT CHEF DE PRODUIT JUNIOR H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
17 >JUNIOR ACCOUNT OFFICER HF
>CIE FCAISE ASSURANCES COMMERCE EXTERIEUR Germany
18 >CORPORATE DEVELOPMENT AND CORPORATE GOVERNANCE HF
>ODDO BHF SCA Germany
19 >CHARGE DIGITAL RESEAUX SOCIAUX H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
20 >BUSINESS MANAGER (GERMAN SPEAKER)
>ALTEN Germany
21 >CHARGE DE PROJETS DIRECTION H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
22 >INDUSTRIAL CONTROLLER HF
>SANOFI-AVENTIS GROUPE Germany
23 >RISK CONTROLLER M/F – VIE HAMBOURG-(H/F)
>SOCIETE GENERALE Germany
24 >COMPLIANCE OFFICER M/F- VIE MUNICH
>SOCIETE GENERALE Germany
25 >CHARGE DE LOGISTIQUE H/F
>PSA AUTOMOBILES SA Germany
26 >STRATEGIC PROJECTS ASSISTANT HF
>CIE FCAISE ASSURANCES COMMERCE EXTERIEUR Italy
27 >VIE – FINANCE BUSINESS PARTNER – RIGA – H/F
>SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS Latvia
28 >MARKETING ANALYST HF
>ARCELORMITTAL FRANCE Luxembourg
29 >MARKETING ANALYST HF
>ARCELORMITTAL FRANCE Luxembourg
30 >HR OFFICER HF
>ATOS INTERNATIONAL Poland
31 >ACCOUNTING AND REPORTING ANALYST M/F – VIE BUCAREST
>SOCIETE GENERALE Romania
32 >HR OFFICER HF
>ATOS INTERNATIONAL Spain
33 >AMOA-BUSINESS ANALYST H/F
>AMARIS SERVICES SARL Switzerland
34 >SUPPORT SYSTÈME DE DISTRIBUTIONS H/F
>PSA AUTOMOBILES SA United Kingdom
35 >STRUCTURED AND PROJECT FINANCE EXECUTIVE – SINGLE RISK ACTIVITY HF
>CIE FCAISE ASSURANCES COMMERCE EXTERIEUR United Kingdom
36 >ASSISTANT QUALITÉ/LEAN HF
>PSA AUTOMOBILES SA United Kingdom
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές, Απόφοιτος Πανεπιστημίου, Απόφοιτος ΤΕΙ, Διοίκησης, Επικοινωνίας, Θετικές, Κοινωνικές, Μηχανικών, Νομική, Οικονομικές, Πληροφορικής, Υγείας

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό