52 υποτροφίες στο εξωτερικό

  • Ημερομηνία ανάρτησης 30/03/2017
  • Εμφανίσεις 602
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις 52 υποτροφίες στο εξωτερικό:

 

Επιστήμες Μηχανικών (17 θέσεις)
1 CSIRO-AIBN Postdoctoral Research Fellow, The Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology
University of Queensland Australia
DeadLine : 16/4/2017
2 Postdoctoral Research Fellow (Learning Analytics), School of Mechanical & Mining Engineering
University of Queensland Australia
DeadLine : 26/4/2017
3 Postdoctoral Research Fellow, Mechanical and Mining Engineering
University of Queensland Australia
DeadLine : 10/4/2017
4 PostDoc in Computer Science: Biomedical Image Analysis
Masaryk University Czech Republic
DeadLine : 2/5/2017
5 Postdoc in Advanced Digital Design and Design Automation in the Construction Industry
Technical University of Denmark Denmark
DeadLine : 30/4/2017
6 Post-doc: Soft Material Actuator for Mechatronics Applications
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 15/5/2017
7 Postdoc on nano-opto-electro-mechanical sensors for atomic force imaging
Eindhoven University of Technology (TU/e) Netherlands
DeadLine : 31/5/2017
8 PhD student on neuro trauma image analysis
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 25/4/2017
9 Postdoc on neuro trauma image analysis
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 25/4/2017
10 PhD Fellowship – Machine Learning for Personalized Healthcare
Norwegian University of Science and Technology Norway
DeadLine : 28/4/2017
11 Call for PhD Student – Distributed Systems
Simula Research Laboratory Norway
DeadLine : 30/6/2017
12 Postdoc in dynamic/distributed algorithms and complexity
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 14/4/2017
13 Open PhD Position – NCCR Molecular Systems Engineering
University of Basel Switzerland
DeadLine : 28/4/2017
14 PhD project position on Printing of Functional Oxides for Applications in Electronic Devices
Empa Switzerland
15 PhD position: Development and characterization of novel precious metal alloys for additive manufacturing
Empa Switzerland
16 Postdoctoral Training Fellow – Bioinformatics
Institute of Cancer Research United Kingdom
DeadLine : 18/4/2017
17 Marie Sklodowska-Curie Early-Stage Researcher in Quantum Communications
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 30/4/2017
Επιστήμη Πληροφορικής (10 θέσεις)
1 PostDoc in Computer Science: Biomedical Image Analysis
Masaryk University Czech Republic
DeadLine : 2/5/2017
2 Position for Postdoc/Master – Database Development/Informatics/Computational Analysis
Max Planck Institute for Heart and Lung Research Germany
3 PhD student on neuro trauma image analysis
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 25/4/2017
4 Postdoc on neuro trauma image analysis
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 25/4/2017
5 PhD student in bioinformatics
Radboudumc (university medical center) Netherlands
6 PhD Fellowship – Machine Learning for Personalized Healthcare
Norwegian University of Science and Technology Norway
DeadLine : 28/4/2017
7 Call for PhD Student – Distributed Systems
Simula Research Laboratory Norway
DeadLine : 30/6/2017
8 Postdoc in dynamic/distributed algorithms and complexity
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 14/4/2017
9 Postdoctoral Training Fellow – Bioinformatics
Institute of Cancer Research United Kingdom
DeadLine : 18/4/2017
10 Enterprise Fellow GeoData
University of Southampton United Kingdom
DeadLine : 11/4/2017
Οικονομικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1 Research Fellow: “Regulating a Revolution: A New Regulatory Model for Digital Finance”.
UNSW Sydney (The University of New South Wales) Australia
DeadLine : 23/4/2017
2 AVL) – PhD Student – Project Patents and Pricing
Netherlands Cancer Institute (NKI) Netherlands
DeadLine : 2/5/2017
3 Research Fellow, in the Political Economy of Electricity Provision
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 22/5/2017
4 Research Fellow Fairtrade International
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 10/4/2017
Νομική Επιστήμη (2 θέσεις)
1 Research Fellow: “Regulating a Revolution: A New Regulatory Model for Digital Finance”.
UNSW Sydney (The University of New South Wales) Australia
DeadLine : 23/4/2017
2 2 Postdoc Positions for UGlobe, the Utrecht Centre for Global Challenges (0.8 – 1.0 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 14/4/2017
Επιστήμες Υγείας (4 θέσεις)
1 Postdoc: Statistical methods for analyzing intensive longitudinal data
KU Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
2 PhD student – Experience Sampling Research: methodological and statistical challenges
KU Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
3 PhD Student – Use of Experience Sampling Methodology in Mental Health Research
University of Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
4 AVL) – PhD Student – Project Patents and Pricing
Netherlands Cancer Institute (NKI) Netherlands
DeadLine : 2/5/2017
Επιστήμες Ζωής (20 θέσεις)
1 Research Officer/ Research Fellow, Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation
University of Queensland Australia
DeadLine : 9/4/2017
2 PostDoc Position – Electron Microscopy
Max Planck Institute of Molecular Physiology Germany
3 Postdoctoral Position – Clinical Neurophysiology
Charité Universitätsmedizin Berlin Germany
4 PostDoc Position – Mass Spectrometry
Max Planck Institute of Molecular Physiology Germany
5 Post-doctoral researcher (Chemist) m/f
Leibniz-Institute for Molecular Pharmacology (FMP) Germany
DeadLine : 24/4/2017
6 Position for Postdoc/Master – Database Development/Informatics/Computational Analysis
Max Planck Institute for Heart and Lung Research Germany
7 PhD Position on the Neurobiology of reference
Max Planck Institute for Psycholinguistics Germany
DeadLine : 1/5/2017
8 PostDoc Position – Microbiology / Biochemistry
Max Planck Institute of Molecular Physiology Germany
9 PhD student – Small compounds for the treatment of Cardiovascular Disease
Academic Medical Center (AMC) Netherlands
DeadLine : 28/4/2017
10 PhD student on neuro trauma image analysis
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 25/4/2017
11 Postdoc with experience in iPS cell reprogramming and differentiation
Radboudumc (university medical center) Netherlands
12 PhD student in molecular biology
Radboudumc (university medical center) Netherlands
13 Postdoc on neuro trauma image analysis
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 25/4/2017
14 PhD student in bioinformatics
Radboudumc (university medical center) Netherlands
15 PhD student ‘Developing immunotherapy for Acute Myeloid Leukemia: combining hypomethylating agents with dendritic cell vaccination’
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 10/4/2017
16 PhD student Medical Microbiology m/f, vacancy number 2017/0203
University Medical Centre Utrecht Netherlands
DeadLine : 10/4/2017
17 Postdoctoral Training Fellow – Bioinformatics
Institute of Cancer Research United Kingdom
DeadLine : 18/4/2017
18 Postdoctoral Research Scientist – In vivo Tumourigenesis
Cancer Research UK United Kingdom
DeadLine : 31/5/2017
19 Postdoctoral Research Scientist – Molecular Imaging
Beatson Institute for Cancer Research United Kingdom
DeadLine : 12/5/2017
20 Postdoctoral Research Scientist – Control of chemotaxis in cell migration and cancer metastasis
Beatson Institute for Cancer Research United Kingdom
DeadLine : 12/5/2017
Περιβαλλοντικές Επιστήμες (2 θέσεις)
1 Research Fellow, in the Political Economy of Electricity Provision
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 22/5/2017
2 Research Fellow Fairtrade International
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 10/4/2017
Κοινωνικές Επιστήμες (5 θέσεις)
1 Postdoc: Statistical methods for analyzing intensive longitudinal data
KU Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
2 PhD student – Experience Sampling Research: methodological and statistical challenges
KU Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
3 PhD Student – Use of Experience Sampling Methodology in Mental Health Research
University of Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
4 Research Fellow, in the Political Economy of Electricity Provision
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 22/5/2017
5 Research Fellow Fairtrade International
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 10/4/2017
Γεωπονικές Επιστήμες (1 θέση)
1 Research Officer/ Research Fellow, Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation
University of Queensland Australia
DeadLine : 9/4/2017
Πολιτικές Επιστήμες (5 θέσεις)
1 Research Fellow: “Regulating a Revolution: A New Regulatory Model for Digital Finance”.
UNSW Sydney (The University of New South Wales) Australia
DeadLine : 23/4/2017
2 PhD Studentship: International Security
Institute for European Studies (IES) Belgium
DeadLine : 15/5/2017
3 2 Postdoc Positions for UGlobe, the Utrecht Centre for Global Challenges (0.8 – 1.0 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 14/4/2017
4 Research Fellow, in the Political Economy of Electricity Provision
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 22/5/2017
5 Research Fellow Fairtrade International
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 10/4/2017
Θετικές Επιστήμες (32 θέσεις)
1 CSIRO-AIBN Postdoctoral Research Fellow, The Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology
University of Queensland Australia
DeadLine : 16/4/2017
2 PhD position in Statistics
Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium
DeadLine : 15/6/2017
3 Postdoc: Statistical methods for analyzing intensive longitudinal data
KU Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
4 PhD student – Experience Sampling Research: methodological and statistical challenges
KU Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
5 PhD Student – Use of Experience Sampling Methodology in Mental Health Research
University of Leuven Belgium
DeadLine : 30/4/2017
6 PostDoc Position – Electron Microscopy
Max Planck Institute of Molecular Physiology Germany
7 PostDoc Position – Mass Spectrometry
Max Planck Institute of Molecular Physiology Germany
8 Post-doctoral researcher (Chemist) m/f
Leibniz-Institute for Molecular Pharmacology (FMP) Germany
DeadLine : 24/4/2017
9 PostDoc Position – Microbiology / Biochemistry
Max Planck Institute of Molecular Physiology Germany
10 Post-doc: Soft Material Actuator for Mechatronics Applications
Delft University of Technology Netherlands
DeadLine : 15/5/2017
11 Postdoc on nano-opto-electro-mechanical sensors for atomic force imaging
Eindhoven University of Technology (TU/e) Netherlands
DeadLine : 31/5/2017
12 PhD student – Small compounds for the treatment of Cardiovascular Disease
Academic Medical Center (AMC) Netherlands
DeadLine : 28/4/2017
13 AVL) – PhD Student – Project Patents and Pricing
Netherlands Cancer Institute (NKI) Netherlands
DeadLine : 2/5/2017
14 PhD student on neuro trauma image analysis
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 25/4/2017
15 Postdoc on neuro trauma image analysis
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 25/4/2017
16 PhD student in bioinformatics
Radboudumc (university medical center) Netherlands
17 PhD student ‘Developing immunotherapy for Acute Myeloid Leukemia: combining hypomethylating agents with dendritic cell vaccination’
Radboudumc (university medical center) Netherlands
DeadLine : 10/4/2017
18 PhD student Medical Microbiology m/f, vacancy number 2017/0203
University Medical Centre Utrecht Netherlands
DeadLine : 10/4/2017
19 Postdoc in dynamic/distributed algorithms and complexity
KTH Royal Institute of Technology Sweden
DeadLine : 14/4/2017
20 Open PhD Position – NCCR Molecular Systems Engineering
University of Basel Switzerland
DeadLine : 28/4/2017
21 2 PhD students
University of Basel Switzerland
22 PhD student in the field of Additive Manufacturing of Ceramics by Laser Induced Processes
Empa Switzerland
23 PhD project position on Printing of Functional Oxides for Applications in Electronic Devices
Empa Switzerland
24 PhD position: Development and characterization of novel precious metal alloys for additive manufacturing
Empa Switzerland
25 Postdoctoral Training Fellow – Bioinformatics
Institute of Cancer Research United Kingdom
DeadLine : 18/4/2017
26 Research Fellow, in the Political Economy of Electricity Provision
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 22/5/2017
27 Marie Sklodowska-Curie Early-Stage Researcher in Quantum Communications
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 30/4/2017
28 Research Fellow in the Synthesis of Novel Liquid Crystals
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 25/4/2017
29 Enterprise Fellow GeoData
University of Southampton United Kingdom
DeadLine : 11/4/2017
30 Postdoctoral Research Scientist – Control of chemotaxis in cell migration and cancer metastasis
Beatson Institute for Cancer Research United Kingdom
DeadLine : 12/5/2017
31 Research Fellow Fairtrade International
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 10/4/2017
32 Research Fellow, School of Medicine
University of Leeds United Kingdom
DeadLine : 10/4/2017
Ανθρωπιστικές Επιστήμες (4 θέσεις)
1 Postdoctoral Position – Clinical Neurophysiology
Charité Universitätsmedizin Berlin Germany
2 PhD Position on the Neurobiology of reference
Max Planck Institute for Psycholinguistics Germany
DeadLine : 1/5/2017
3 2 Postdoc Positions for UGlobe, the Utrecht Centre for Global Challenges (0.8 – 1.0 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 14/4/2017
4 PhD position in the project ‘Time in Translation: a semantics of the Perfect’ (1.0 FTE)
Utrecht University Netherlands
DeadLine : 9/5/2017
Ιατρική Επιστήμη (1 θέση)
1 Postdoctoral Position – Clinical Neurophysiology
Charité Universitätsmedizin Berlin Germany
Επιστήμες:

Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Ζωής, Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμη Πληροφορικής, Θετικές Επιστήμες, Ιατρική Επιστήμη, Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική Επιστήμη, Οικονομικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό