7ος Πανελλήνιος Ποιητικός Διαγωνισμός

  • Ημερομηνία ανάρτησης 25/05/2017
  • Εμφανίσεις 273
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Ο Φιλολογικός και Λογοτεχνικός Σύλλογος Αγρινίου «Κωνσταντίνος Χατζόπουλος» προκηρύσσει τον 7o Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό, στη μνήμη του Αγρινιώτη λογοτέχνη Πέτρου Δήμα (1917-2005) /εκατό χρόνια από τη γέννησή του με τους εξής όρους:

Θα απονεμηθούν τρία Bραβεία συνοδευόμενα από χρηματικά έπαθλα των 400, 300 και 200 ευρώ και τρεις Έπαινοι συνοδευόμενοι από αναμνηστικές πλακέτες.

Το θέμα και η στιχουργική μορφή είναι ελεύθερα, κατά την προτίμηση του συμμετέχοντος. Τα ποιήματα, θα κριθούν από τρεις (3) κριτές: δύο καθ’ ύλην αρμοδίους καθηγητές Πανεπιστημίου και έναν αναγνωρισμένο κριτικό-ιστορικό λογοτεχνίας. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής ανακοινώνονται με τη δημοσιοποίηση του αποτελέσματος.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26410 – 52942 καθημερινά από 12.00 έως 13.00 και από 20.00 έως 21.00.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.greek-language.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.