7 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2017-2018)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2017
  • Εμφανίσεις 242
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ανακόνωσε ότι προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς:

α) Δύο (2) θέσεις για τον Τομέα Χημικών Επιστημών στις γνωστικές περιοχές: Οργανική Χημεία (1 θέση), Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων (1 θέση)
β) Τέσσερις (4) θέσεις για τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, στη γνωστική περιοχή: Υπολογιστική μηχανική διεργασιών ρόφησης – διάχυσης σε υλικά (1 θέση), Επιστήμη και Τεχνολογία Σύνθετων Υλικών (2 θέσεις), Φωτοχημεία (1 θέση)
δ) Μία (1) θέση για τον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών, στη γνωστική περιοχή Μικροβιακή Τεχνολογία (1 θέση)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.chemeng.ntua.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2017.

Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα