9 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π. (2017-2018)

  • Ημερομηνία ανάρτησης 12/10/2017
  • Εμφανίσεις 197
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου ανακόνωσε ότι προκηρύσσει εννέα (9) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς:

α) Δύο (2) θέσεις για τον Τομέα Χημικών Επιστημών στις γνωστικές περιοχές: Σύνθετα Μεταλλικά Υλικά (1 θέση), Νανοϋλικά (1 θέση)
β) Τρεις (3) θέσεις για τον Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων στις γνωστικές περιοχές: Διοίκηση Καινοτομίας (1 θέση), Μηχανική Τροφίμων (2 θέσεις)
γ) Δύο (2) θέσεις για τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, στη γνωστική περιοχή: Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης για την Προστασία Μνημείων (2 θέσεις)
δ) Δύο (2) θέσεις για τον Τομέα Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών, στη γνωστική περιοχή Αξιολόγηση Βιολογικών α’ υλών (2 θέσεις)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.chemeng.ntua.gr

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2017.
Γεωγραφική Περιοχή:

Ελλάδα