9 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Ίδρυμα υποτροφιών Σοφοκλή Αχιλλόπουλου

  • Ημερομηνία ανάρτησης 10/07/2018
  • Εμφανίσεις 130
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου, καλεί τους ενδιαφερόμενους που κατάγονται ΜΟΝΟ από τα χωριά του Πηλίου να υποβάλλουν στο Ίδρυμα αίτηση μετά των σχετικών δικαιολογητικών, για τη χορήγηση συνολικά εννέα (9) υποτροφιών, οι οποίες είναι στο σύνολο τους μόνο για Μεταπτυχιακές σπουδές. Οι παραπάνω υποτροφίες δίνονται για σπουδές αποκλειστικά στην Αλλοδαπή (δεν αφορά σπουδές εξ αποστάσεως, e-learning κλπ) για πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για το Πανεπιστημιακό έτος 2018-2019 και για τις παρακάτω κατευθύνσεις και επιστημονικά πεδία:

  1. Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες& Επιστήμες της Εκπαίδευσης (Θεωρητική κατεύθυνση) | 3 Υποτροφίες
  2. Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες& Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής (Θετική κατεύθυνση) | 4 Υποτροφίες
  3. Επιστήμες Υγείας & Ζωής (Κατεύθυνση υγείας) | 2 Υποτροφίες

 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 20 Ιουλίου 2018.

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου

Γεωγραφική Περιοχή:

Εξωτερικό