Aνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής στη Cyta

  • Λευκωσία, Cyprus
  • Ημερομηνία ανάρτησης 16/04/2018
  • Εμφανίσεις 235
Επισκόπηση θέσης εργασίας

Σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμο, Ν.115/90, ως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 58(Ι)/1992, 29(Ι)/2006 και 171(Ι)/2007, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω κενής θέσης:

Με βάση τον πιο πάνω Νόμο:

(α) Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής διορίζεται από το Συμβούλιο της Cyta με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

(β) Η απόφαση του Συμβουλίου της Cyta αποτελεί πράξη δημοσίου δικαίου και υποβάλλεται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, δύναται να μην εγκρίνει τον προτεινόμενο διορισμό.

(γ) Σε περίπτωση ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της απόφασης για πλήρωση της θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, η υπογραφείσα σύμβαση της Cyta με το διορισμένο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή τερματίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

(δ) Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή καθορίζονται σε Σχέδιο Υπηρεσίας, το οποίο κατατίθεται υπό μορφή Κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση, ενώ οι Όροι Εργασίας καθορίζονται από το Συμβούλιο της Cyta και υποβάλλονται για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο.  Οι εν λόγω εγκρίσεις έχουν ήδη δοθεί.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας υπ. αρ. 4119 ημερομηνίας 6.6.2008.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Όπως περιγράφονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας υπ. αρ. 4119 ημερομηνίας 6.6.2008.
ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όπως εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του ημερομηνίας 17.1.2018.

Για διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, το Σχέδιο Υπηρεσίας 26/2008 και οι Όροι Εργασίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/ceo-position.

Στην επιστολή θα πρέπει να επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα του αιτητή και αποδεικτικά στοιχεία για την κατοχή των απαιτούμενων προσόντων.  Στην επιστολή μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται οποιαδήποτε στοιχεία που ο αιτητής κρίνει ως υποβοηθητικά για υποστήριξη της αίτησής του.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση πρωτότυπων αποδεικτικών στοιχείων και να καλέσει αιτητές σε προφορική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση.

 

Ο υποψήφιος που θα επιτύχει πρέπει να υπογράψει τη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου [σημείο (α) πιο πάνω], εφόσον η πράξη δημοσίου δικαίου τύχει της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου [σημείο (β) πιο πάνω].

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδίδονται διά χειρός στο Γραφείο του Γραμματέα της Cyta κατά τις ώρες 08:00 – 13:00 των εργάσιμων ημερών ή να αποστέλλονται συστημένες (registered) με το ταχυδρομείο στο Γραμματέα της Cyta στη διεύθυνση Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, 1396 Λευκωσία, Κύπρος. Στο φάκελο να αναγράφεται «ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους με επιστολή τους προς τον Γραμματέα της Cyta μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018. 

 

Επιστήμες:

Απόφοιτος Πανεπιστημίου

Γεωγραφική Περιοχή:

Κύπρος